Nauji įrenginiai Sąjūdžio parke patinka ne visiems
Klai­pė­dos mies­to pie­ti­nė­je da­ly­je at­nau­ji­na­mo Są­jū­džio par­ko pro­jek­tas dar ne­baig­tas, o jau pa­si­py­lė gy­ven­to­jų skun­dai dėl jo įren­gi­nių. Žmo­nes pa­pik­ti­no po lan­gais pa­sta­ty­tos mu­zi­kos ins­tru­men­tų aikš­te­lės ke­lia­mas triukš­mas, o trau­ma­to­lo­gams dar­bo pri­dė­jo BMX dvi­ra­čių, ried­len­čių ir rie­du­čių tra­sa.

Pašnekovas stebėjosi ir kitu Sąjūdžio parko įrenginiu – BMX dviračių, riedlenčių ir riedučių trasa. Naujus įrenginius Sąjūdžio parke stato konkursą laimėjusi UAB „Hidrostatyba“.

„Sąjūdžio parke, šalia daugiabučio namo, įbetonavo didžiulius būgnus ir metalinius metalofonus. Šie instrumentai ne koncertams skirti, niekas jais gražiai negroja. Vaikai ir ne tik vaikai juos tiesiog daužo ir kelia triukšmą. Atviroje erdvėje garsas ir aidas sklinda toliausiai. O atsiranda ir tokių, kurie net naktį pro šalį eidami „pamuzikuoja“. Muzikos instrumentų aikštelė įrengta vos prieš tris dienas o jau viso namo gyventojus iš proto varo. Rinksime parašus ir kreipsimės į Savivaldybę dėl keliamo triukšmo“, – skundėsi Laukininkų g. 26 namo gyventojas Juozas.

„Ši trasa tapo dar vienu darbdaviu uostamiesčio traumatologams. Trasa atrodo gana sudėtinga, gal skirta tik patyrusiems riedutininkams ir dviratininkams. Dabar lipa ant jos vaikai, niekas jų neprižiūri ir neužtikrina, kad jie dėvėtų apsaugas, elgtųsi saugiai. Tad ir laužosi vaikai rankas ir kojas“, – pasakojo klaipėdietis.

„Mes mokame, kad mieste atsirastų kuo daugiau tokių ekstremalių įrenginių, – pajuokavo Klaipėdos vaikų ligoninės traumatologas-ortopedas Jonas Baltrūnas. – Iš tiesų vasarą, kai vaikai pradeda važinėti dviračiais, riedučiais ir kt., labai padaugėja traumų, tačiau nukentėjusieji dažniausiai medikams nepasakoja aplinkybių, kaip susižalojo“, – sakė medikas.

BMX dviračių, riedlenčių ir riedučių trasa dar nepabaigta, tačiau jaunimas jau drąsiai bando jos įrenginius.

Jos projektų vadovas Gediminas Zumaras sakė, kad Sąjūdžio parko antnaujinimo projektas dar nebaigtas, tačiau pabaigtuvės numatomos jau šią vasarą.

Darbus užsakiusios Klaipėdos savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas Valdas Švedas teigė, parkas įrengiamas pagal projektą. „Tiesa, muzikos instrumentų aikštelė projekte atsirado kiek vėliau. Iš pradžių buvo numatyti mažesnės apimties darbai. Projektuotojai, kurie numatė lauko muzikos instrumentų aikštelę, puikiai išmano normatyvus, kokiu atstumu nuo gyvenamųjų namų gali būti tokie įrenginiai. Daugiabučių namų kiemuose krepšinio aikštelėse dunksintys kamuoliai ir šūkaujantys žaidėjai taip pat ne visiems gyventojams patinka, tačiau toks yra miesto gyvenimas. Negalime užtikrinti, jog niekas niekada netriukšmaus poilsio valandomis“, – kalbėjo V. Švedas.