Naujas projektas kaitina aistras: R.Šimašiui – stiklainis su bažnyčios nuotrauka
Dar vie­nas nau­jas NT pro­jek­tas kurs­to ne­san­tai­ką sos­ti­nė­je. Tre­čia­die­nį prie Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės, Eu­ro­pos aikš­tė­je, vy­ko pi­ke­tas dėl pla­nų užs­ta­ty­ti vieš­bu­čiu ir vers­lo cen­tru Šv. apaš­ta­lų Jo­kū­bo ir Pi­ly­po baž­ny­čią bei Lu­kiš­kių do­mi­ni­ko­nų vie­nuo­ly­no sta­ti­nių an­samb­lį. „Pi­ke­tu par­agin­si­me Vil­niaus val­džią at­si­pei­kė­ti anks­čiau nei pra­si­dės sta­ty­bos ir im­tis kon­kre­čių veiks­mų, kad šis van­da­liz­mas ne­tap­tų rea­ly­be“, – tei­gė re­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai, pa­si­va­di­nę Ap­lin­kos ir pa­vel­do sau­go­ji­mo są­jū­džiu.

Piketo organizatorius papiktino savivaldybės interneto svetainėje 2018 m. kovo 16 d. paskelbtas UAB „Lords LB Asset Management“ pranešimas spaudai su nuoroda į projekto brėžinius ir vizualizacijas.

„Tai ką matome, vertiname kaip neskaidriais metodais įteisintą vandalizmą – tai ne mažiau baisu, nei vaizdai, prieš porą savaičių sukėlę didelį visuomenės pasipiktinimą socialiniuose tinkluose“, – viena iš piketo dalyvių.

Protestas prie Vilniaus savivaldybės

Susirinkę gyventojai taip pat piktinosi dėl naujo projekto idėjos.

„Vilnius nėra Šanchajus, kur reikia kovoti dėl kiekvieno žemės lopinėlio“, – kalbėjo protesto dalyvė . Ji teigė, kad Vilniuje yra nemažai vietos naujiems verslo centrams statyti: „Aš ten gimiau, visa vaikystė tame kieme praėjo. Galbūt, egoistiška, bet iš tiesų aš neįsivaizduoju, kaip visur gali būti stiklai.“

Kitas piketo dalyvis Vilniaus miesto planavimo ir plėtros komiteto narys Liutauras Toskus tvirtino, kad dabar yra pats laikas diskutuoti ir priimti reikiamus sprendimus. Esą šis projektas neatitinka nei miestiečių lūkesčių, nei bendrų architektūrinių reikalavimų.

„Mes turime unikalų barokinį ansamblį, įmūritą stiklainyje, kuris sudarko dar vieną gražų Vilniaus kampelį. Nėra jokio reikalo brautis į mūsų gražiausiais Vilniaus vietas“, – kalbėjo jis.

Dar viena protestuoja menotyrininkės ir filologijos mokslų daktarė Lina Leparskienė aiškino, kad Kultūros ministerijoje, Kultūros paveldo departamente bei Vilniaus miesto savivaldybėje yra per daug nekompetentingų žmonių: „Mums atsibodo nemiegoti naktimis ir įsivaizduoti, kad kas nors vėl kuria naują projektą. Tai daro žmonės, kurie neturi kompetencijos, iš kurių reikėtų atimti mandatus, pozicijas ir darbo vietas.“

Piketuotojai Vilniaus merui, kuris pasak jų, „savo šypsena užgožia Vilniaus šypseną“, perdavė dovaną – trijų litrų stiklainį su bažnyčios nuotrauka viduje. Jie iš Vilniaus miesto savivaldybės reikalauja paaiškinimo dėl projekto bei tolimesnių veiksmų, taip pat prašo atleisti iš pareigų Vilniaus miesto vyr. architektą – Mindaugą Pakalnį, kuris esą nesusitvarko su savo pareigomis ir nesugeba atstovauti Vilniaus miestui.

Projekto vystytojos „Lords LB Asset Management“ spaudos pranešime teigiama, kad buvusios ligoninės pastatus numatoma sutvarkyti, atlikti kapitalinį remontą ir pritaikyti juos biurų poreikiams, o 2014 m. nugriauto sovietinio ligoninės pastato vietoje pastatyti viešbutį su konferencijų centru.

„Sprendiniai buvo paruošti atsižvelgiant į platų poreikių spektrą ir vadovaujantis visa eile principų. Tai – paveldo išsaugojimas ir išryškinimas pritaikant šiandienos poreikiams, pagarba istorinei praeičiai ir besivystančiam miestui, ryšiai tarp istorinio ir naujojo miesto centro, taip pat visuomenės intereso į kokybišką architektūrą užtikrinimas ir pagalba įveiklinant atnaujintas erdves“, – pranešime cituojami projekto autoriai iš architektų studijos „Archinova“.

Vilniaus universiteto muzeologijos katedros docentas dr. Juozapas Blažiūnas komentuodamas situaciją teigė, kad tokio pobūdžio projektas sudarkys Senamiesčio vizualumą. Pasak eksperto, nors ir teigiama, kad bažnyčia nenukentės, atsiras papildomos investicijos ir darbo vietos, tačiau naujasis projektas užstos kultūrinį paminklą, kas nėra leistina.