Muziejuje – virtualus tremčių vagonas, partizanų bunkeris bei žydų sušaudymo vieta
Pa­si­tel­kęs šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas Kė­dai­nių kraš­to mu­zie­jus lan­ky­to­jams siū­lys pa­tir­ti ką jau­tė į gy­vu­li­nį va­go­ną su­kiš­ti į Ru­si­jos gi­lu­mą tre­mia­mi mū­sų tau­tos žmo­nės, ką iš­gy­ve­no na­cių pa­smerk­ti su­šau­dy­ti žy­dai ir kaip po že­me įreng­ta­me bun­ke­ry­je jau­tė­si par­ti­za­nai.

Balandžio 25-ąją Kėdainių krašto muziejuje pristatomos naujos šiuolaikinėmis technologijos sukurtos ekspozicijos. Jų kūrėjų tikslas – per muziejaus lankytojų patirsimas emocijas susipažinti su tautos istorija.

Kėdainių krašto muziejaus muziejininkas Vaidas Banys pabrėžė, jog muziejininkai buvo išsikėlę užduotį pasitelkus naująsias technologijas rekonstruoti praeitį ir ją perteikti kuo patraukliau, emocionaliau bei įdomiau. Tad tautai svarbūs istoriniai įvykiai bus perteikiami pačius muziejaus lankytojus pakvietus būti jų dalyviais. Tad atvykusieji į Kėdainių krašto muziejų turės galimybę ne tik susipažinti su tragiškais mūsų tautos įvykiais, bet ir išgyventi juos. V. Banio teigimu, kad visa tai išgyventų, žmonėms tereiks užeiti į gana nedidelę ekspozicijų salę, kuri informacinių technologijų pagalba virs tremties vagonu, partizanų bunkeriu ar žvyrduobe, į kurią suvarytus žydus šaudė naciai.

Mums, muziejininkams, iškilusi dilema: ar moralu, ar dera kviesti šaudyti į priešą?

Kėdainių krašto muziejus taip pat sukūrė ir lankytojams pasirengęs pristatyti trumpą, bet labai informatyvų bei iliustratyvų filmą apie didikų Kristupo ir Jonušo Radvilų įtaką Kėdainiams. Netolimoje ateityje bus pristatoma taip pat informacinėmis technologijomis sukurta ekspozicija, skirta 1919 metų savanorių kovoms Kėdainių krašte. „Lankytojams vaizdžiai bus pristatoma pačios pirmosios savanorių kovos. Šiuo metu svarstome, ar gerai padarytume, jei lankytojus pakviestume tapti tų kovų dalyviais. Mums, muziejininkams, iškilusi dilema: ar moralu, ar dera kviesti šaudyti į priešą?“ – sakė V. Banys.