Moksleivės byla prieš „Šaltinio“ progimnaziją subliuško
Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mas at­me­tė bu­vu­sios moks­lei­vės ieš­ki­nį „Šal­ti­nio“ pro­gim­na­zi­jai dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo. Ji sie­kė pri­si­teis­ti dau­giau nei 30 tūkst. eu­rų. Ieš­ki­nys at­mes­tas, ieš­ko­vė pa­ti tu­rės at­ly­gin­ti 2000 eu­rų mo­kyk­los, kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jos ir bend­rak­la­sio by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das, pra­ne­šė teis­mas.

Kaip teigiama bylos medžiagoje, 2011 metų gegužės mėnesį per kūno kultūros pamoką ant moksleivės, kliudęs gimnastikos čiužinį, užgriuvo bendraklasis. Mergaitės teigimu, ši trauma paliko pasekmes jos sveikatai, tad 2016 metais ji kreipėsi į teismą su ieškiniu mokyklai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

Byla nagrinėta uždaruose teismo posėdžiuose dėl moksleivės amžiaus (nepilnametė) ir asmens sveikatos duomenų apsaugos.

Teisėja Alvida Jasaitytė-Pralgauskienė, siekdama išspręsti bylą taikiai, paskyrė teismo mediaciją. Šalims nesutarus, byla nagrinėta toliau. Buvo paskirta kompleksinė teismo medicinos ekspertizė, ją atliko Valstybinės teismo medicinos tarnybos ekspertai.

Medicinos ekspertizės išvadose nenustatytas priežastinis ryšys tarp įvykusios traumos ir dabartinės sveikatos būklės. Atsižvelgiant į šiuos motyvus, moksleivės ieškinys atmestas.

Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui.