Mirė Kauno vyriausiasis architektas Algimantas A. Sprindys
Ei­da­mas de­vy­nias­de­šim­tuo­sius me­tus mi­rė ži­no­mas ar­chi­tek­tas Al­gi­man­tas An­ta­nas Sprin­dys, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų rū­mai.

Ilgametis Kauno vyriausiasis architektas A. Sprindys suprojektavo ne vieną žinomą Kauno pastatą: parduotuvę „Merkurijus“, „Kauko“ restoraną, perstatytą iš tarpukario architekto Felikso Vizbaro namo, pėsčiųjų tiltą iš S. Daukanto gatvės į Nemuno salą, Pramoninės statybos projektavimo instituto („Pramprojekto“) pastatą Kauno centre.

Jis parengė galutinį tarpukariu pradėtos statyti Kristaus prisikėlimo bažnyčios rekonstrukcijos projektą.

A. Sprindys 23-ejus metus dirbo Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filiale, 1976 metais tapo Kauno miesto Statybos ir Architektūros valdybos viršininku – miesto vyriausiuoju architektu.

A. Sprindžiui suteiktas Architektūros riterio ordinas, Metų menininko premija už Prisikėlimo bažnyčios atstatymo projektą, 2014 metais jis apdovanotas 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu už nuopelnus Kaunui.