Matuko žudikams – griežti nuosprendžiai
Kau­no apy­gar­dos teis­mas penk­ta­die­nį sky­rė lais­vės at­ėmi­mo baus­mes dėl mir­ti­no ma­ža­me­čio Ma­to su­mu­ši­mo jo mo­ti­nai Mo­ni­kai Ka­ziu­kai­ty­tei ir jos su­gy­ven­ti­niui Ge­di­mi­nui Kon­te­niui. „Teis­mas nu­spren­džia Ge­di­mi­ną Kon­te­nį pri­pa­žin­ti kal­tu ir pa­skir­ti su­bend­rin­tą baus­mę – 19 me­tų lais­vės at­ėmi­mo. (...) Mo­ni­ką Ka­ziu­kai­ty­tę pri­pa­žin­ti kal­ta ir pa­skir­ti su­bend­rin­tą baus­mę – 16 me­tų lais­vės at­ėmi­mo“, – pa­skel­bė tei­sė­jas Al­bi­nas An­ta­nai­tis.

G. Kontenis taip pat pripažintas pavojingu recidyvistu.

Mažamečio tėvui iš abiejų kaltinamųjų teismas priteisė solidariai sumokėti 5 tūkst. eurų neturtinės žalos. Jis prašė jam priteisti 300 tūkst. eurų, tačiau teismas atsižvelgė į tai, kad tėvas nedaug prisidėjo prie mažamečio auginimo.

Prokuroras M. Kaziukaitytei siūlė skirti 17 metų laisvės atėmimo bausmę, o G. Konteniui – laisvės atėmimą iki gyvos galvos.

Prokurorė Auksė Lipkevičienė sakė svarstysianti, ar skųsti tokį teismo sprendimą.

„Teisėjas skelbdamas nuosprendį nurodė, kad klausimas dėl prokuroro pasiūlytos bausmės, įkalinimo iki gyvos galvos, buvo svarstytas, tačiau atsižvelgta į tai, kad G. Kontenis praeityje nebuvo teistas už labai sunkius nusikaltimus, susijusius su žmogaus gyvybės atėmimu“, – neviešai skelbtą nuosprendžio dalį perpasakojo prokurorė.

Pasak jos, teismas atsižvelgė ir į tai, kad G. Kontenis neneigė smurtavęs, yra jauno amžiaus.

Pasak prokurorės, teismas taip pat pabrėžė, kad nors byla sukėlė didžiulį atgarsį, dėl to neturi būti iškeipti bendrieji bausmių skyrimo principai.

Bylą nagrinėjant neviešuose posėdžiuose, nė vienas iš kaltinamųjų nepripažino savo kaltės, ją vertė vienas kitam.

G. Kontenis M. Kaziukaitytę viešai kaltino ir prieš nuosprendžio paskelbimą.

„Ne mano rankos vaikelį užmušė. Mano neveiksnumas vaikelį pražudė“, – kalbėjo G. Kontenis prieš išgirsdamas nuosprendį.

M. Kaziukaitytė buvusio sugyventinio žodžių nekomentavo.

Prokurorų teigimu, vaiko mirtį sukėlė abiejų sugyventinių veiksmai. Prokuroras yra sakęs, kad smurtą prieš mažametį pora aiškino auklėjimu: jie tikino vaiką baudę už netinkamą elgesį, jeigu jis neklausydavo.

Žiauriai sumuštas berniukas mirė pernai sausio 27-osios rytą Kauno klinikose.

Vaikas į ligoninę sausio 25 dieną dėl daugybinių kūno sumušimų pristatytas iš namų Kėdainiuose. Ekspertai nustatė, kad vaikui suduoti ne mažiau kaip 135 smūgiai, mirtini buvo suduoti į galvą. Turima duomenų, kad vaikas prieš mirtį muštas tris dienas.

Šis nusikaltimas sulaukė didelio atgarsio visuomenėje: buvo rengiamos pilietinės akcijos, kurių metu buvo raginama skirti daugiau dėmesio kovai su smurtu prieš vaikus.

Seimas praėjus kelioms savaitėms po nusikaltimo uždraudė visų formų smurtą prieš vaikus ir fizinių bausmių taikymą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas pavadino Mato reforma.