Marijampolė oficialiai tapo Lietuvos kultūros sostine
Sau­sio 20-osios, va­ka­rą Ma­ri­jam­po­lė­je skam­bant kraš­tie­čio Vin­co Ku­dir­kos „Tau­tiš­kai gies­mei“, ai­dint sa­liu­tams pra­dė­ti Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės me­tai, ku­riuos ma­ri­jam­po­lie­čiai pa­va­di­no „Lai­kas kei­čia­si ir kei­čia“.

Teatralizuotoje šventėje dalyvavo ir kraštui svarbūs svečiai iš praeities – miesto įkūrėja grafienė Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė, Jonas Basanavičius, Jonas Jablonskis, Vincas Kudirka, rašytoja Žemaitė, prezidentas Kazys Grinius su žmona Joana.

Atidarymo scenarijų kūręs buvęs marijampolietis režisierius Vytenis Pauliukaitis kiekvienam istorinę asmenybę įkūnijančiam personažui patikėjo kiek skirtingą rolę – iš XVIII a. karieta atvežta grafienė kreipėsi į „mylistas gerbiamuosius ir šviesiausiuosius miesto svečius“. Vedinas dviračiu pasirodė J. Jablonskis ir visiems priminė gimtosios kalbos svarbą, kad „Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“.

Kelią liktarna pasišviesdama į sceną atėjo J. Žemaitė, senoviniu automobiliu atvežtas prezidentas K. Grinius su žmona, arklio traukiamu vežimaičiu iš tamsos išniro J. Basanavičius su V. Kudirka. Pravažiuodamas pro žmones V. Kudirka dar ir naujausią „Varpo“ numerį spėjo padalinti, o užlipęs ant scenos smuikele ir Tautišką giesmę sugriežė. Visi renginio dalyviai pagavo melodiją ir sugiedojo valstybės himną.

„Esame išskirtinis miestas. Niekas kitas be mūsų neturi paminklo „Tautai ir Kalbai“. Čia viskas prasidėjo,“ – atidarymo kalboje sakė savivaldybės merė Irena Lunskienė.

Vėliau įspūdinga 3D projekcija nuo Kultūros centro pastato sienos pasakojo užburiančią miesto istoriją. Paslaptingi smilgininkai, atkeliavę iš pernai metų kultūros sostinės uostamiesčio atvežė švytinčius sveikinimus marijampoliečiams.

Renginį lydėjo unikalus muzikinis varpo, šių metų Kultūros sostinės pagrindinio simbolio, gausmą atkartojantis šaukinys, kurį šventei specialiai sukūrė marijampolietis, žinomas elektroninės muzikos kūrėjas, garso menininkas Gintas K. (Gintas Kraptavičius).

Pagrindinis programos „Laikas keičiasi ir keičia“ tikslas – atskleisti laiko neišdildančius miesto istorijos puslapius, kultūrinių tradicijų pokyčius ir kultūrų įvairovę, padėti pažinti besikeičiančią Marijampolę, Sūduvos kraštą bei jos žmones.

Marijampolės kultūrinė programa peržengs ne tik Marijampolės, bet ir Lietuvos ribas, įtraukdama į savo renginių programą ir žymius užsienio lietuvius. Vienas iš „Laikas keičiasi ir keičia“ programos ambasadorių – jau daugiau nei ketvirtį amžiaus Niujorke gyvenantis žymus lietuvių menininkas Ray Bartkus. Renginiuose taip pat dalyvaus ir užsienyje gyvenantys marijampoliečiai. Gegužės pabaigoje istoriniame Marijampolės cukraus fabriko pastate vyks Violetos Urmanos ir dirigento Modesto Pitrėno vadovaujamo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertas.

Lietuvos kultūros sostinės 2018 m. programa glaudžiai susijusi su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematika. Vasario 16 d. Marijampolėje bus įžiebta didelė šviesos instaliacija „Šviesos bokštai“, skirta Lietuvos 100-mečiui.