Ligoniams – pigios kelionės autobusais
Vė­žiu ser­gan­tys kė­dai­nie­čiai ir juos ly­din­tys as­me­nys nuo ko­vo 1-osios mies­to bei prie­mies­čio au­to­bu­sais va­ži­nės 80 proc. pi­giau. Jo­na­vos gy­ven­to­jai to­kia ga­li­my­be nau­do­ja­si nuo pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio.

Kėdainių valdžia pritarė, kad vėžiu sergantys rajono gyventojai, įsigiję šalyje veikiančios Pagalbos onkologinėmis ligomis asociacijos (POLA) kortelę, miesto ir priemiesčio autobusais naudotųsi 80 proc. pigiau. Tokia pat nuolaida suteikiama ir šiuos ligonius lydintiems asmenims. Galimybę gerokai pigiau važinėti po visą rajoną suteikianti kortelė skiriama ir vienam onkologine liga sergančio vaiko tėvų arba globėjų. Skaičiuojama, kad rajono mokesčių mokėtojams tai atsieis apie 5 tūkst. eurų per metus.

Jonavos POLA kortelių turėtojams 80 proc. nuolaida taikoma ne tik važinėjant vietos autobusais po miestą ar rajoną, bet ir vykstant į Kauną. 2017-aisiais ši paslauga Jonavos rajono biudžetui tekainavo apie 300 eurų.

Jonavos POLA kortelių turėtojai gali vietos autobusais 80 proc. pigiau važinėti ne tik po miestą ar rajoną, bet nuvykti ir į Kauną.

Ligonius traukia iš užribio

Iniciatyvą atpiginti vėžiu sergančių kėdainiečių ir juos lydinčių asmenų keliones iškėlusi POLA savanorė Kristina Župerkienė „Lietuvos žinioms“ teigė, jog Kėdainių valdžia šiuo klausimu buvo itin geranoriška. „Su idėja supažindinti rajono savivaldybės tarybos nariai pritarė, kad onkologiniams ligoniams privalu padėti“, – sakė K. Župerkienė.

POLA savanorė neslėpė, jog imtis pagalbos ją paskatino sunkiai sergančios dvi seserys. „Svarbiausias POLA tikslas – padėti žmonėms nugalėti neviltį susirgus onkologine liga, įtraukti juos į visuomeninę veiklą ir paraginti vėl džiaugtis gyvenimu, – aiškino K. Župerkienė. – POLA kortelės yra nemokamos. Jas turintieji gali gauti įvairių nuolaidų už vaistus, protezus, sveikatinimo, grožio ir kitas procedūras. Žinau, kaip to reikia sergantiems žmonėms.“

Iki šiol POLA kortelėmis buvo pasirūpinę 85 kėdainiškiai, bet sužinoję, kad jos suteiks galimybę gerokai pigiau važinėti miesto ir priemiesčio autobusais, tai padaryti sukruto daugiau ligonių. „Manau, ne visi naudosis važiavimo nuolaida. Ji ypač reikalinga darbingo amžiaus žmonėms, kuriems diagnozuotas vėžys ir kuriems tenka iš rajono vykti į miestą“, – kalbėjo K. Župerkienė.

Jauniausias kėdainietis, turintis POLA kortelę, yra 24 metų, vyriausias – jau per 80 metų. Dėl minėtų kortelių dar nėra kreipęsis nė vienas šia liga sergančio vaiko tėvas ar globėjas.

Daug lėšų neprireikė

Kėdainių rajono savivaldybės vicemerė Olga Urbonienė patvirtino – rajono valdžia išties geranoriškai sutiko, kad iš rajono biudžeto būtų kompensuojamos važiavimo nuolaidos onkologinėmis ligomis sergantiems vietos gyventojams.

„Vėžio diagnozė palaužia žmones tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tad ne vienas jų tarsi stengiasi atsiriboti nuo visuomenės. Kad to neįvyktų, kad ligoniams būtų lengviau pasiekti gydytojus, atvykti į procedūras, norime ir jiems, ir juos lydintiems asmenimis suteikti galimybę iš vienos miesto ar rajono vietovės į kitą atvažiuoti kuo pigiau“, – sakė O. Urbonienė.

Vicemerė pabrėžė, jog priimti tokį sprendimą Kėdainių rajono tarybos narius įkvėpė gretimo Jonavos rajono savivaldybė. „Pirminiais skaičiavimais, ligoniams taikomos važiavimo nuolaidos rajono biudžetui atsieis apie 5 tūkst. eurų per metus. Jei bus išleista daugiau pinigų, Kėdainių autotransporto bendrovės „Kedbusas“ patirtus nuostolius kompensuosime“, – tvirtino O. Urbonienė.

pola.lt nuotrauka

POLA kortelių projektų vadovė Jolita Vyšniauskienė, kurios veiklos zona – ir Jonavos rajonas, „Lietuvos žinioms“ minėjo, kad vėžiu sergantys ir šias korteles turintys Jonavos gyventojai iki šiol Lietuvoje buvo vieninteliai, kuriems rajono valdžia suteikė galimybę vietinių maršrutų autobusais važinėti 80 proc. pigiau. Kadangi savivaldybės valdomos bendrovės „Jonavos autobusai“ transportas vyksta ir į Kauną, onkologiniai ligoniai bei juos lydintys asmenys gali daug pigiau pasiekti ir šį miestą.

POLA kortelės išdalytos 79 jonaviškiams. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Turto skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kasputienė skaičiavo, kad per devynis 2017-ųjų mėnesius vėžiu sergančių žmonių ir jų palydovų kelionės, kurioms suteiktos nuolaidos, savivaldybės biudžetui atsiėjo ne daugiau kaip 300 eurų. „Autobusų vairuotojai teigė atkreipę dėmesį, jog POLA kortelėmis naudojasi tik apie 30 ligonių, tarp jų – ir lydintys asmenys“, – pažymėjo merijos valdininkė. Anot R. Kasputienės, suteikdama tokią lengvatą Jonavos rajono savivaldybės taryba manė, kad šioms reikmėms teks skirti bet dešimtkart daugiau lėšų.