Lietuvos 100-mečiui skirtą parodą praturtins šilutiškių daiktai
Ši­lu­tės Hu­go Šo­jaus mu­zie­jus krei­pia­si į ši­lu­tiš­kius ir pra­šo ren­gia­mai par­odai pa­sko­lin­ti Lie­tu­vos 100-me­tį įpras­mi­nan­čių daik­tų.

Vasario 9-ąją Šilutės Hugo Šojaus muziejuje numatyta atidaryti parodą, sudarytą iš gyventojų suneštų daiktų, kurie itin vaizdžiai atspindėtų pastarojo šimtmečio šilutiškių gyvenimą. Šio muziejaus direktorė Indrė Skablauskaitė pabrėžė, jog būsimai Lietuvos 100-mečio parodai gyventojai jau yra patikėję tremtį menančių daiktų, prieškario knygų, vieną kitą šeimos relikviją. „Taip pat mielai lauktume ir gyvenimą sovietmetmečiu primenančių eksponatų. Juk šis laikmetis – irgi reikšminga pastarojo šimtmečio tautos gyvenimo dalis“, – sakė muziejaus vadovė.

Laukiama asmeninių daiktų

I.Skablauskaitė pabrėžė, jog žmonių sunešti daiktai bus eksponuojami Lietuvos valstybės 100-mečio parodoje, kuri, kaip planuojama, Hugo Šojaus muziejuje veiks mėnesį. Jos atidarymas numatytas per muziejaus rengiamą konferenciją, skirtą Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos. „Iki sausio 19-osios lauktume įvairių šeimos relikvijų, įvairius įvykius įprasminančių asmeninių daiktų, fotografijų, kurios yra svarbi mūsų visų istorijos dalis“, – sakė I. Skablauskaitė. Ji pabrėžė, jog drauge su daiktu norima gauti informaciją dėl ko jis svarbus į muziejų jį atnešusiam žmogui.

„Paskelbus apie būsiančią Lietuvos 100-mečio parodą, pirmieji savo šeimos relikvijas mums pasiūlė tremtiniai, kuo ypač džiaugiamės“, – teigė muziejaus vadovė. Ji teigė, jog gauta rankdarbių, sukurtų tremties vietose, nuotraukų. Taip pat parodai patikėtas vadinamojo „smetonmečio“ apdovanojimas – medalis. I. Skablauskaitė teigė, jog surengti numatytą parodą muziejininkai praturtins ir muziejuje jau turimais eksponatais. O į žmones kreipiamasi prašant jiems brangių eksponatų todėl, kad eksponuojami parodoje jie dar geriau atskleis kiekvienos šeimos, o drauge ir visos bendruomenės, o taip pat ir tautos istoriją.