Lietuvių kalbos žinias kariai pasitikrino rašydami nacionalinį diktantą
Ko­vo 2 d. ke­li šim­tai Ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ir Di­vi­zi­jos ge­ne­ro­lo Sta­sio Raš­ti­kio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės mo­kyk­los ka­rių bei dar­buo­to­jų sa­vo tar­ny­bos vie­to­se ra­šė Na­cio­na­li­nį dik­tan­tą. Šiais me­tais dik­tan­to da­ly­viai klau­sė­si ir ra­šė Ju­liaus Sas­naus­ko teks­tą „Vien­kar­ti­nu­mas“.

Kaune veikiančioje Lietuvos kariuomenės mokyklos bendruomenė pasitikrinti lietuvių kalbos žinias ir dalyvauti šiame pilietiškumą ir bendrystę skatinančiame Lietuvos valstybės šimtmečiui skirtame renginyje susirinko dalinio bibliotekoje. Po renginio rašiusieji diktantą dalijosi įspūdžiais apie šių metų J. Sasnausko tekstą „Vienkartinumas“, kokius rašybos ir skyrybos variantus pasirinko, ir pažadėjo po metų vėl susitikti.

Prieš porą metų idėją Lietuvos kariuomenės mokykloje susirinkti rašyti Nacionalinį diktantą pasiūliusi vyr. kalbos tvarkytoja Vaida Akelaitytė džiaugėsi, kad kolegos įtemptame darbų ir pratybų grafike rado galimybę skirti valandą lietuvių kalbai. Lietuvos kariuomenės mokyklos vyr. puskarininkis srž. mjr. Linas Anskaitis, taip pat rašęs diktantą, sakė, kad labai įdomu ir svarbu pasitikrinti gimtosios kalbos žinias. Šiuolaikiniame nuolat kintančiame ir grėsmėmis apipintame pasaulyje lietuvių kalbos saugojimas ir puoselėjimas yra vienas pagrindinių veiksnių, užtikrinančių tautos atminties tęstinumą, pilietiškumą ir šalies saugumą.

Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotajame pėstininkų batalione Rukloje tarnaujantys nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai taip pat pasitikrino savo lietuvių kalbos žinias. Diktantą jie rašė išsiskleidę lauko palapinę. Anot karių, daugeliui jų tai buvo pirmas kartas, kai jie rašė nacionalinį diktantą.