Lankomiausi pernai – Lietuvos jūrų, Trakų istorinis muziejus, Valdovų rūmai
Per­nai dau­gė­jo lan­ky­to­jų ša­lies ki­no tea­truo­se, mu­zie­juo­se, lan­ko­miau­si iš jų bu­vo Lie­tu­vos jū­rų, Tra­kų is­to­ri­nis mu­zie­jus ir Val­do­vų rū­mai, ro­do Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­nys.

Taip pat pastebima, jog šiek tiek mažėjo koncertų lankomumas, bibliotekų skaitytojų skaičius beveik nepakito.

Per praėjusius metus muziejuose apsilankė 4,2 mln. lankytojų, arba 171 tūkst. (4,3 proc.) daugiau nei 2016-aisiais.

Daugiausiai, 436 tūkst. lankytojų sulaukė Lietuvos jūrų muziejus, Trakų istorinis muziejus (380 tūkst.), Lietuvos dailės muziejus (345 tūkst.) ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (230 tūkst.).

Statistikos departamento duomenimis, per praėjusius metus kino teatruose apsilankė 4 mln. 150 tūkst. žiūrovų, jų skaičius išaugo 359 tūkstančiais. Kino teatrų pajamos už parduotus bilietus per metus išaugo 13 proc. – nuo 18,1 mln. eurų 2016-aisiais iki 20,5 mln. eurų pernai.

52 šalies teatrai (iš jų 13 – valstybinių) pernai parodė 7,3 tūkst. spektaklių, juos žiūrėjo 1,4 mln. žiūrovų. Koks buvo žiūrovų pokytis, departamentas nenurodo.

Tuo metu šalies bibliotekose registruotų skaitytojų skaičius per metus sumažėjo 7,7 tūkstančio. Iš viso bibliotekose lankėsi 1 mln. 206 tūkst. registruotų skaitytojų, arba 43 proc. šalies gyventojų.

Koncertinėse įstaigose mažėjo ir koncertų, ir jų lankytojų: 7 valstybinėse koncertinėse organizacijose pernai surengtas 741 koncertas (2016 metais – 829), juose apsilankė 134 tūkst. žiūrovų arba 28 tūkst. mažiau, nei 2016-aisiais.