Kultūros ministerija paskyrė premijas regionų kultūros centrams
Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son pa­sky­rė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pre­mi­jas ge­riau­siems 2017 me­tų kul­tū­ros cen­trams.

Kultūros centrai buvo vertinami pagal atskiras kategorijas, atsižvelgiant į jų vykdomą veiklą, darbuotojų skaičių, turimą bazę.

Aukščiausiosios kategorijos kultūros centrų grupėje premiją gavo Anykščių kultūros centras (90 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio premija), pirmosios kategorijos – Kaišiadorių kultūros centras (70 BSI dydžio premija) ir antrosios kategorijos – Sintautų kultūros centrui (50 BSI dydžio premija).

„Kultūros centrai – tai regionų šviesuliai, savo kultūrine, menine veikla, pasiekiantys gyventojojų širdis. Dėkoju centrų darbuotojams, vadovams už puoselėjamą ir negęstančią kultūros šviesą“, – sakė kultūros ministrė.

Premijų tikslas – skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą, pagerbti jų darbuotojus. Premijos skiriamos kasmetinio konkurso metu įvertinus savivaldybių kultūros centrų paskutinių 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą.

Komisija vertina, kaip puoselėjama etninė kultūra, mėgėjų menas, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, ugdant bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuojant profesionalaus meno sklaidą.

Premijos bus teikiamos balandžio mėnesį kultūros centruose.