Kretingos gimnazijoje grasinta įvykdyti šaudymą
Kre­tin­gos pra­nciš­ko­nų gim­na­zi­jos moks­lei­viams bai­mės įva­rė pa­skli­dę gan­dai, ne­va ba­lan­džio 20-ąją mo­kyk­lo­je bus šau­do­ma – feis­bu­ke su­kur­tas įvy­kis, ku­ria­me ang­liš­kai anon­suo­ja­mas šau­dy­mas mo­kyk­lo­je, šeš­ta­die­nį ra­šo „Va­ka­rų eksp­re­sas“.

Nors gimnazijos vadovybė ramino, kad situacija kontroliuojama ir procesui suvaldyti pasitelktos visos reikiamos tarnybos, tėvai pasigedo aiškesnės informacijos.

Kretingos rajono policijos komisariato viršininkas Arūnas Pužauskas sakė, kad pareigūnai buvo nuvykę į mokyklą ir bendravo su moksleiviu, dėl kurio veiksmų ir galėjo kilti toks ažiotažas. Policijos atstovas apgailestavo, kad pasklido labai daug padrikos informacijos, dalis jos apaugo papildomais gandais.

„Jokių oficialių apklausų dar nevyko, bet pareigūnai buvo nuvykę į mokyklą ir bendravo su tuo vaikinu. Su policijos pareigūnais jis kalbėjo ramiai, noriai parodė, kuo dalijasi savo feisbuko profilyje. Neatmetama galimybė, kad didžiąją dalį informacijos paskleidė ne tas gimnazistas (...). Daugeliui užkliuvo tai, kad tas vaikinas savo feisbuko profilyje dalijosi informacija apie vykusias šaudynes vienoje Amerikos mokykloje“, – pasakojo A. Pužauskas.