Kol Vilnius svarsto, Ukmergė – veikia
Sei­mo Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja (VIAK) siū­lo su­si­telk­ti į pa­mink­lo pre­zi­den­tui An­ta­nui Sme­to­nai pa­sta­ty­mą Vil­niu­je ir ne­bees­ka­luo­ti jo per­lai­do­ji­mo klau­si­mo. Vals­ty­bės 100-me­čio pro­ga pa­mink­lą A. Sme­to­nai jau nu­ma­ty­ta pa­sta­ty­ti Uk­mer­gė­je, su­kur­tas jo mo­de­lis, ren­ka­mi pa­mink­lui rei­ka­lin­gi pi­ni­gai.

Kaip jau skelbė „Lietuvos žinios“, asociacija „Mūsų tautos atmintis“ neseniai kreipėsi į aukščiausius šalies vadovus ir paragino, minint valstybės atkūrimo šimtmetį, į Lietuvą iš JAV parsivežti ir iškilmingai perlaidoti pirmojo Lietuvos prezidento A. Smetonos palaikus bei šalies sostinėje pastatyti jam skirtą paminklą. Kreipimąsi apsvarsčiusi Seimo VIAK pasiūlė prezidento perlaidojimo klausimo nespręsti, o paminklą Vilniuje jam pastatyti.

Regi kuklų paminklą

Asociacijos „Mūsų tautos atmintis“ prezidentas Alfonsas Čekauskas „Lietuvos žinioms“ pasakojo, jog prašymus Vilniuje pastatyti paminklą prezidentui A. Smetonai aukščiausiems šalies vadovams asociacijos vardu rašantis jau 15 metų. „Labai apmaudu, kad negaunu konkrečių atsakymų“, – apgailestavo jis.

A. Čekauskas pabrėžė, jog paminklas prezidentui A. Smetonai turėtų stovėti Odminių skvere, ribojamame Šventaragio gatvės ir Gedimino prospekto. Anot asociacijos prezidento, paminklą pirmajam Lietuvos prezidentui turėtų pastatyti valstybė. „Kadangi prezidentas A. Smetona buvo išskirtinai kuklus ir taupus, jam skirtas paminklas taip pat turėtų būti kuklus, tad mūsų valstybei toks paminklas tikrai daug nekainuotų“, – įsitikinęs jis.

Pasiūlymus apsvarsčiusi Seimo VIAK komisija, vadovaujama parlamentaro Arūno Gumuliausko, paskelbė, kad, jos nuomone, asociacijos „Mūsų tautos atmintis“ argumentai dėl prezidento A. Smetonos palaikų perlaidojimo nėra pakankamai pagrįsti, tad šiuo metu siūloma koncentruotis į paminklo pastatymą. „Manoma, kad prezidento A. Smetonos artimųjų valia turi būti gerbiama ir, kol tokia valia nebus aiškiai išreikšta bei juridiškai patvirtinta, perlaidojimo klausimas neturėtų būti keliamas“, – įsitikinusi komisija. Drauge pabrėžta, kad paminklo A. Smetonai pastatymas būtų gražus ir tinkamas gestas, siekiant pagerbti šią Lietuvos istorijai reikšmingą asmenybę.

Stovės po metų?

Taip turėtų atrodyti skulptoriaus Antano Žukausko siūlomas paminklas prezidentui Antanui Smetonai.Ukmergės rajono savivaldybės nuotrauka

Kol paminklo A. Smetonai Vilniuje klausimas svarstomas, Ukmergės rajono savivaldybė jau ėmėsi žygių pastatyti paminklą šiai asmenybei Užulėnio kaime.

Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas „Lietuvos žinioms“ teigė, kad idėja pastatyti paminklą, kuris būtų atidengtas kitų metų rugpjūčio 10-ąją švenčiant A. Smetonos 145-ąsias gimimo metines, kilo prieš ketverius metus. Sumanymą palaimino Ukmergės rajono taryba, nusprendusi dalį lėšų skirti iš rajono biudžeto. „Taip pat atidarėme sąskaitą, vyksta įvairūs renginiai, per kuriuos surenkami pinigai yra skiriami paminklui statyti“, – sakė meras. Anot R. Janicko, lėšų šio paminklo statyboms prašyta skirti iš Valstybės šimtmečio programos, tačiau jų negavę ukmergiškiai paminklą prezidentui užsibrėžė pastatyti patys.

Paminklas prezidentui turėtų stovėti jo gimtinėje, esančioje Užulėnio kaime. Visu ūgiu pavaizduoto, iš bronzos išlieto A. Smetonos statula turėtų rasti vietą prie jo iniciatyva tarpukariu pastatytos vienos moderniausių to meto Lietuvoje pradinės mokyklos.

Paminklą patikėta sukurti skulptoriui Antanui Žukauskui.