Klaipėdos uostas pasipuošė šventei
Re­kor­di­nė sau­sio mė­ne­sio kro­va ir ne­įp­ras­to­se vie­to­se iš­kel­tos vals­ty­bi­nės tris­pal­vės, ku­rias vi­są sa­vai­tę ga­lės ste­bė­ti at­plau­kian­čių lai­vų įgu­los ir ke­lei­viai, o kai ku­rias ma­tys ir vi­si mies­to gy­ven­to­jai, – to­kią do­va­ną vals­ty­bės ju­bi­lie­jui įtei­kė jū­rų vers­lo kom­pa­ni­jos.

Prisijungusi prie vėliavų kėlimo akcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją (KVJUD) į ją įtraukė ir visas jūrines kompanijas. Penktadienio rytą dėl rūko akvatorijoje ir ramaus oro ne visos puošmenos plazdėjo ar buvo matomos iš tolo. O įplaukti mažu KVJUD laiveliu į Malkų įlankos akvatoriją ir pasigėrėti bene 100 metrų ilgio šventine juosta konteinerių terminale trukdė ledo lytys. Tačiau iki Vasario 16-osios turėtų pasitaikyti ir pragiedrulių, todėl neabejojama, kad dauguma miesto svečių ir gyventojų pajus iš uosto sklindančią šventinę nuotaiką.

Pasak KVJUD generalinio direktoriaus Arvydo Vaitkaus, jis kartu su miesto metu Vytautu Grubliausku pirmieji uoste 7 valandą ryto iškėlė didžiulę vėliavą Kruizinių laivų terminale, vietoje, kurioje ryškiausiai matoma uosto ir miesto sąveika. Tačiau apžvelgti papuošto uosto plaukę uosto ir miesto vadovai bei žurnalistai pripažino, kad plačiausiai matoma – ant dviejų uosto kranų ištempta Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos KLASCO pakabinta vėliava.

Dovaną valstybės jubiliejui, anot A. Vaitkaus, uostas įteikė dar prieš dvejus metus, kai pagal krovos apyvartą Baltijos šalyse pakilo į lyderius aplenkdamas Rygos uostą. Pernai pasiektas naujas krovos rekordas, o šių metų sausis išsiskiria sėkmingiausiu startu.

Vėliavos kėlimas uostininkams suteikė daug džiaugsmo

Sausio mėnesį Klaipėdos uoste krauta 3,8 mln. tonų krovinių – beveik 14 proc. daugiau nei pernai sausį. Džiugina ne tik geriausias mėnesio rezultatas, bet ir didžiausia naftos produktų, krovinių konteineriuose ir ro-ro apyvarta.

Skystųjų produktų pilta 1,1 mln. tonų (+22 proc.), generalinių krovinių krauta 1,1 mln. tonų (+19,6 proc.), biriųjų krovinių – 1,6 mln. tonų (+5,4 proc.). Per pirmąjį mėnesį į uostą atplaukė 537 laivai, 7 daugiau negu pernai. Keltais plaukė 11 887 keleiviai (+11 proc.). Per Būtingės terminalą importuota 747,8 tūkst. tonų naftos (-17 proc.).

Į Centrinį Klaipėdos terminalą atplaukusį „DFDS Seaways“ keltą kompanija taip pat papuošė trispalve juosta

2017 metais Klaipėdos uoste perkrauta daugiau kaip 43 mln. tonų krovinių (+7,6 proc.) – tiek, kiek planuota. Pagal šių metų prognozes, KVJUD pateiktas sausio viduryje, 2018 metų apyvarta gali būti panaši į pernykštę, krovos šuolių nesitikima dėl didžiulės konkurencijos rinkoje ir geopolitinių aplinkybių.