Klaipėdos muzikiniam teatrui vadovauti nori vienas kandidatas
Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio tea­tro va­do­vo pos­to kol kas sie­kia vie­nas kan­di­da­tas, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja dar ti­ki­si su­lauk­ti par­aiš­kų re­gis­truo­tu pa­štu.

Terminas, per kurį priimamos paraiškos į konkursą, baigėsi ketvirtadienį.

„Pagal galiojančią tvarką, esant vienam kandidatui komisija svarsto jo programą, turi pokalbį su kandidatu, konkursas vyksta nustatyta tvarka. Jei kandidatas nesurenka 60 proc. balų, tai skelbiama, kad konkursas neįvyko, rengiamas naujas konkursas. Bet tai, kad kandidatas yra vienas, nenutraukia konkurso eigos“, – BNS teigė Kultūros ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas Arūnas Malinovskis.

Atranka į šias pareigas paskelbta postą palikus Jonui Sakalauskui. Jis laimėjo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovo konkursą ir jau vadovauja šiam teatrui.

Kultūros ministerija taip pat informavo, kad šiuo metu dar laukiama paraiškų konkurse į Lietuvos rusų dramos teatro vadovus, jos bus priimamos iki kito penktadienio. Čia kol kas taip pat sulaukta tik vienos paraiškos, tačiau tikimasi aktyvumo kitą savaitę. Vadovo šiam teatrui ieškoma pasibaigus Jono Vaitkaus kadencijai – anksčiau skelbtas konkursas neįvyko, nė vienam iš penkių pretendentų neatitikus minimalių reikalavimų.