Klaipėdos jūrininkų ligoninės vadovas nusikratė kaltinimus
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bai ne­pa­vy­ko pa­grįs­ti skun­dų dėl Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės (KJL) di­rek­to­riaus Jo­no Są­ly­gos ga­li­mai vyk­dy­tos ne­skaid­rios veik­los ir pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi mo­der­ni­zuo­jant ši­lu­mos ūkį.

Jūrininkų ligoninės vadovas profesorius J. Sąlyga į įtarimų šešėlį pateko praėjusių metų pabaigoje, kai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, gavę skundų, ėmė domėtis šios gydymo įstaigos Psichiatrijos departamento Švėkšnoje biokuro katilinės modernizavimo reikalais.

„Pareigūnų vizitai sutapo su kitais įvykiais – teismas po kelių dienų turėjo skelbti nutartį dėl ligoninės sutarties su „Lamberta“ nutraukimo ir naudotos įrangos išpirkimo“, – tyrimo pradžią prisiminė ilgametis Jūrininkų ligoninės vadovas J. Sąlyga.

Teisminiai ginčai su anksčiau Psichiatrijos departamentą Švėkšnoje aptarnavusios „Lambertos“ savininkais baigėsi Jūrininkų ligoninės naudai. Verslininkų ir sveikatos apsaugos įstaigos prieš 12 metų sudaryta sutartis dėl šilumos tiekimo Švėkšnos psichiatrijos ligoninei pripažinta negaliojančia ir niekine nuo to laiko, kai čia pradėjo veikti nauja biokuro katilinė. Tuomet Klaipėdos apygardos prokuratūra informavo J.Sąlygą, kad jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas nutraukiamas neįžvelgus tarnybinių nusikaltimų ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

BNS rašė, jog naujos katilinės įrengimo Švėkšnoje esančiame ligoninės Psichiatrijos departamente projektas buvo finansuojamas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis. Sutartis dėl katilinės projekto parengimo ir rangos darbų su įmone „Naujoji šiluma“ buvo pasirašyta 2014 metų pradžioje, jos vertė siekė apie 330 tūkst. eurų.