Kazokiškės turės savo Vytį
Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bės Ka­zo­kiš­kių mies­te­ly­je šian­dien ati­den­gia­mas Vy­čio pa­mink­las.

Kazokiškių miestelio centre, šalia švč. Mergelės Marijos nugalėtojos bažnyčios esančioje aikštėje, šiandien, Vasario 16-osios išvakarėse, iškilmingai atidengiamas skulptoriaus Arvydo Ališankos sukurtas Vyčio paminklas.

Jubiliejinis paminklas

Kazokiškių seniūnijos seniūnė Vladislava Valantavičienė „Lietuvos žinioms“ pabrėžė, jog paminklu įprasminti atkurtos Lietuvos nepriklausomybės 100-metį seniūnijos administracijos iniciatyva imtasi prieš metus. „Panorę pasistatyti jubiliejinį atkurtos Lietuvos paminklą, kreipėmės į Vilniaus dailės akademijos docentą Arvydą Ališanką, kurį laikome savu, nes jis Kazokiškėse turi dirbtuves“, – teigė seniūnė. Ji sakė, jog apžiūrėjęs vietą, kurioje galėtų stovėti paminklas, skulptorius pateikė keletą būtent Vyčio skulptūros eskizų, iš kurių buvo atsirinktas dviejų metrų aukščio stilizuotas akmens kūrinys.

„Iš tiesų Vytį Kazokiškėse skulptorius pastatė jau praėjusių metų rudenį. Dabar šis Lietuvai skirtas paminklas, kurio aukštis du metrai, stovi ant žolės, o jau kitą rudenį jis turėtų stovėti ant miestelio aikštės, kurią tvarkysime šią vasarą, trinkelių“, – sakė Kazokiškių seniūnė. Didžiąją dalį lėšų (8000 eurų), reikalingų sukurti šiam paminklui, skyrė Elektrėnų rajono savivaldybė, kitas lėšas skyrė rėmėjas Silvestras Kanevičius.

Iškilmingai atidengus paminklą, į kurio pristatymą visuomenei laukiama gausiai atvykstant garbių svečių, Kazokiškių kultūros centre bus surengtas Vasario 16-ąjai skirtas koncertas.