Kaune sujungtos penkios poliklinikos
Kau­ne vei­kian­čios Dai­na­vos, Ši­lai­nių, Kal­nie­čių, Cen­tro ir Šan­čių po­lik­li­ni­kos nuo me­tų pra­džios su­jung­tos į vie­ną įstai­gą – Kau­no mies­to po­lik­li­ni­ką.

Kaip pranešė Kauno miesto savivaldybė, ketinama visas įstaigas sujungti į vieną bendrą informacinę sistemą.

„Poliklinikos interneto puslapyje klientai galės matyti visus 750 Kauno miesto poliklinikos gydytojų, juos galės filtruoti pagal lokaciją ir specialybę – ar jis nori lankytis Šilainių, Dainavos ar kitoje poliklinikoje, – pranešime teigia Kauno miesto poliklinikos direktorius Paulius Kibiša. – Jei anksčiausiai vizitą pas gydytoją norimoje poliklinikoje bus galima atlikti tik po savaitės, pacientas galės peržiūrėti kitų tos srities gydytojų užimtumą kitose įstaigose ir rinktis tą polikliniką, kurioje ši paslauga gali būti suteikiama greičiau. Todėl atsiras galimybė gydymą rinktis ne tik pagal lokaciją, bet ir pagal gydytojo užimtumą.“

Savivaldybės duomenimis, penkios poliklinikos šiuo metu aptarnauja pusę Kauno miesto gyventojų. Pacientai, kurie dabar gydosi vienoje iš poliklinikų, galės atlikti tyrimus ir konsultuotis bet kurioje kitoje miesto poliklinikoje, nes kiekvienoje vietoje bus galima pasiekti jam atliktų tyrimų medžiagą. Gydytojai galės pamatyti paciento gydymo istoriją, taip bus greičiau komunikuojama ir paprasčiau perduodama reikiama informacija.

Pasak P. Kibišos, iki sujungimo poliklinikose buvo 265 nemedicininio personalo darbuotojai. Nuo kovo 1 dienos jų planuojama sumažinti iki 157 – apie 40 procentų.

„Visos poliklinikos perka labai panašias paslaugas ir įrangą. Kai poliklinikos viską perka atskirai, jos moka vieną kainą. Sujungus poliklinikas atsirado didesnė derybinė galia su tiekėjais“, – teigia įstaigos vadovas.

Tikimasi, kad pertvarka leis sutaupyti po 1 mln. eurų per metus. Šie pinigai bus skirti medikų bei kitų specialistų atlyginimams kelti.

Pradedant reformą miesto poliklinikų veiklą ir rezultatus analizavo jungtinė komanda iš savivaldybės, poliklinikų, ligoninių ir kitų organizacijų atstovų. Analizė parodė, kad optimaliausias būdas užtikrinti skaidresnį ir efektyvesnį poliklinikų valdymą, didesnius atlyginimus medikų personalui ir kokybiškas bei prieinamas paslaugas pacientams – įstaigų administracinio aparato mažinimas ir nemedicininių paslaugų atsisakymas.