Kaune rengiamasi popiežiaus vizitui
Nors ofi­cia­liai dar ne­skel­bia­ma, ku­rio­je Kau­no vie­to­je po­pie­žius Pra­nciš­kaus rug­sė­jo 23-ią­ją au­kos šv. Mi­šias, mies­to val­džia ne­abe­jo­ja, kad Eu­cha­ris­ti­jai bus pa­si­rink­ta Ne­mu­no ir Ne­ries san­ta­ka. Ka­dan­gi San­ta­kos par­ką šie­met nu­ma­ty­ta re­kons­truo­ti, ga­li bū­ti, jog Šven­to­jo Tė­vo vi­zi­tas pa­ko­re­guos anks­tes­nius me­ri­jos pla­nus.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas „Lietuvos žinioms“ vakar sakė, kad kai kuriuos numatytus Santakos parko rekonstrukcijos darbus gali tekti paankstinti, o kitus – nukelti po rugsėjo 23-iosios.

Popiežiaus Pranciškaus vizitas bus valstybinis, tad Kauno merija tikisi, kad lėšų jam organizuoti skirs Vyriausybė. „Žinoma, mes irgi maksimaliai prisidėsime, spręsime tiek reikiamos infrastruktūros, tiek organizacinius klausimus. Renginys – didelis, todėl pareikalaus daug lėšų“, – aiškino G. Petrauskas.

Kokius konkrečius pasirengimo pontifiko vizitui darbus teks atlikti Kauno miesto savivaldybei, kol kas neaišku, nes nėra patvirtinimo, kur tiksliai lankysis Šventasis Tėvas. Be šv. Mišių visiems Lietuvos tikintiesiems, Kaune planuojamas ir popiežiaus Pranciškaus susitikimas su kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis. Prognozuojama, kad jis bus rengiamas Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Skirtingų šaltinių duomenimis, rugsėjo 23-iąją popiežiui lankantis Kaune, čia laukiama nuo 100 tūkst. iki 250 tūkst. maldininkų. Teigiama, kad į antrą pagal dydį Lietuvos miestą atvyks tikinčiųjų ne tik iš mūsų šalies, bet ir Lenkijos.

Lietuvos parapijose jau sudaromi tikinčiųjų, norinčių vykti organizuotai, sąrašai. Tvirtinama, kad tie, kurie į Kauną važiuos pagal šiuos sąrašus, gali tikėtis geresnių vietų Santakos parke. Siekiant išvengti spūsčių, bus koordinuojami atvykimo grafikai. Pavyzdžiui, preliminariai numatyta, kad autobusai iš Babtų, nuo Kauno nutolusių 25 kilometrus, pajudės 4 val. ryto.

Kol kas tiksliai nežinoma, kaip iki istorinio įvykio pasikeis Nemuno ir Neries santaka, kurioje šv. Mišias aukojo ir prieš ketvirtį amžiaus Lietuvoje viešėjęs popiežius Jonas Paulius II. Santakos parko rekonstrukcijos projektą rengusių architektų siūlymu čia numatyta pašalinti dalį menkaverčių, invaziniai rūšiai priskiriamų uosialapių klevų ir papildomai pasodinti ąžuolų bei liepų, sutvarkyti stadioną ir jo prieigas.

Po rekonstrukcijos atsiras papildomos krepšinio aikštelės, surenkamosios tribūnos, tualetai su dušais, bus sukurta multifunkcinė sporto zona, pritaikyta įvairaus amžiaus kauniečiams, įskaitant ir neįgaliuosius.

Tvarkant parką ketinama įrengti dvi naujas poilsio aikšteles. Vieną jų – šalia Vytauto bažnyčios esančios pusapvalės aikštelės vietoje, ją transformuojant į apžvalgos aikštelę. Dar vieną poilsio aikštelę planuojama įrengti netoli Nemuno, priešais ekstremalaus sporto parką.

Atnaujinta Santaka bus įspūdingesnė ir naktį, mat numatyta dalį medžių ir krantinės zonas apšviesti: šiltuoju metų laiku siūloma įrengti šviesos instaliacijas pačiame parko smaigalyje, taip pat prie Neries upės ir amfiteatro senojoje Nemuno prieplaukoje. Norima apšviesti šlaitus, išskirtinius medžius, parke esantį aukurą.