Kaunas skuba: Vytis – iki Mindaugo karūnavimo dienos
Kau­no sa­vi­val­dy­bės me­ras, Vy­čio par­amos fon­do at­sto­vai bei skulp­tū­ros au­to­rius ket­vir­ta­die­nį pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl Vy­čio skulp­tū­ros sta­ty­bų – sos­ti­nės Lu­kiš­kių aikš­tė­je siū­ly­tas sta­ty­ti Vy­čio pa­mink­las Kau­ne tu­rė­tų iš­kil­ti iki lie­pos 6 die­nos.

„Šia sutartimi visos šalys susitaria Kaune įgyvendinti Vyčio skulptūrą ir daryti viską, kad ji būtų įgyvendinta iki liepos 6 dienos“, – spaudos konferencijoje pranešė Kauno mero atstovas spaudai Tomas Grigalevičius.

Pasak skulptūros autoriaus Arūno Sakalausko, susitarta dėl skulptūros liejimo Ukrainoje. Planuojama, kad skulptūra bus pagaminta iki birželio mėnesio.

Ketinimo protokolą pasirašė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, Vyčio paramos fondo vadovas Česlovas Jezerskas ir skulptorius A. Sakalauskas.

Vyčio paramos fondo direktorius Vilius Kavaliauskas teigė, kad skulptūros kaina priklausys nuo pasirinktos vietos ir jo dydžio ir gali siekti 470–550 tūkst. eurų. Jis žada, kad netrukus prasidės aktyvi lėšų rinkimo kampanija ir tikisi, kad projektą pavyks įgyvendinti savo lėšomis.

„Mūsų tikslas yra tą padaryti ir manome, kad mums tai turėtų pavykti. Jeigu visai bus blogai, kreipsimės“, – paklaustas, ar projektą rengiamasi įgyvendinti savarankiškai, sakė V. Kavaliauskas.

Kauno meras V. Matijošaitis teigė, kad „pinigai nebus šimtmetį minint problema“.

Artimiausiu metu planuojama paskelbti rinkimus Vyčio skulptūros vietai parinkti. Siūlomos trys vietos: Nemuno sala, Kauno pilis ir santaka. Dėl vietos spręs balsavime dalyvaujantys gyventojai ir autorius.

Diskusijos dėl Vyčio skulptūros Kaune prasidėjo, kai šio paminklo iniciatoriai pralaimėjo konkursą dėl galimybės statyti jį Lukiškių aikštėje Vilniuje. Sostinėje turėtų būti statomas partizanų bunkerį primenantis paminklas.