Kaunas pagarbą atiduos Adolfui Ramanauskui-Vanagui
Skve­ras prie pa­mink­lo par­ti­za­nų va­dui Adol­fui Ra­ma­naus­kui-Va­na­gui bus pa­va­din­tas jo var­du.

Siūlymui antradienį bendru sutarimu pritarė Kauno savivaldybės taryba.

A. Ramanausko-Vanago skvero pavadinimas suteikiamas sklypo daliai ties Kalniečių ir Kampo gatvių sankryža. Čia 2012 metais pastatytas paminklinis akmuo partizanų vadui atminti, šiemet prie jo įrengtas stiebas ir iškelta valstybės vėliava.

Vietoje, kurioje įamžintas partizanų vado atminimas, 1956 metais A. Ramanauskas-Vanagas bei jo žmona Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė buvo areštuoti KGB operacijos metu. Vėliau partizanų vadas žiauriai kankintas, 1957 metais jam įvykdyta mirties bausmė.

Seimas 2018-uosius yra paskelbęs A.Ramanausko-Vanago metais, nes šiemet minimos šimtosios jo gimimo metinės.