Kaip Vytis pasiekė Kauną
Ukrai­nos sos­ti­nė­je Ki­je­ve nu­lie­tą Vy­tį ke­ly­je ly­dė­jo Lie­tu­vos po­li­ci­jos eki­pa­žai. Kaip at­ro­dė skulp­tū­ros pri­sta­ty­mas į Kau­ną: 

Siekiama, kad didinga tautos simbolio – Vyčio – skulptūra būtų pastatyta už žmonių ir įmonių paaukotas lėšas. Šiai dienai prie idėjos įgyvendinimo jau prisidėjo 1202 pavieniai žmonės ir 55 įmonės.