Kaimui darbo parūpino socialinė darbuotoja
At­okaus Tul­pia­kie­mio kai­mo Uk­mer­gės ra­jo­ne gy­ven­to­jai, iki šiol ne vie­nus me­tus ne­dir­bę ir gau­da­vę vals­ty­bės iš­mo­kas, dir­ba pa­gal už­sa­ky­mus vie­nai ša­lies spaus­tu­vių. Pa­dė­ti žmo­nėms ne­gy­ven­ti iš pa­šal­pų ėmė­si vie­tos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja.

Išsiėmusios verslo liudijimus, 14 Ukmergės rajono Tulpiakiemio moterų šiuo metu dirba Vilniuje įsikūrusiai spaustuvei „Grafija“. Jos klijuoja specialius vokus, į kuriuos įdeda šioje spaustuvėje atspaustus įvairių šalies įmonių dovanų kuponus. Jų darbo vieta yra pačiame Tulpiakiemyje, tad moterims nereikia įveikti didelių atstumų iš atokaus kaimo važinėjant į darbą ir atgal.

Dauguma darbo neturinčių žmonių nori dirbti, trokšta bendrauti, siekia būti visaverčiai visuomenės nariai, o ne išlaikytiniai.

„Norisi paneigti viešojoje erdvėje įsivyravusią sampratą, kad kaimo žmonės negeba dirbti ir užsidirbti. O ir valstybės mastu reikėtų ne stengtis, kad tokie žmonės gautų pašalpas, o suteikti jiems darbo“, – pabrėžė Tulpiakiemio socialinė darbuotoja Lina Palčinskienė, savo iniciatyva parūpinusi darbo kaimo gyventojoms.

Norinčiųjų dirbti – eilės

L. Palčinskienė teigė, kad siekį savo prižiūrimos teritorijos žmonėms surasti darbo turėjo seniai. „Kai prezidentė Dalia Grybauskaitė prieš porą metų aplankė Tulpiakiemio vaikų dienos centrą, kuriame pastaruoju metu darbuojasi šio kaimo moterys, buvo pasidžiaugta, kad čia įvairios veiklos turi vaikai. Tąkart prasitariau, kad dirbti norėtų bei galėtų ir jų mamos bei močiutės“, – sakė L. Palčinskienė. Anot socialinės darbuotojos, ilgainiui ji sulaukė šalies vadovės patarėjų skambučių, patarimų, kaip ir kur ieškoti darbo kaimo žmonėms. „Iš pradžių tariausi su Ukmergės darbo biržos darbuotojais, jie pristatė mūsų krašto verslo įmones. Deja, šių įmonių atstovai paaiškino, jog „darbo į kaimą negali atvežti“, – sakė socialinė darbuotoja.

Išgirdusi neigiamą savo krašto verslininkų atsakymą, L. Palčinskienė Tulpiakiemio žmonėms tinkamo darbo pasiūlymų pradėjo ieškoti Vilniuje. „Ir štai sužinojome, kad mumis pasitikėjo Vilniaus spaustuvė“, – džiaugėsi ji. L. Palčinskienė teigė suradusi ir įmonę, teiksiančią logistikos paslaugas, t. y. iš Vilniaus į Tulpiakiemį atvešiančią pusgaminius bei išvešiančią gatavą produkciją.

Vilniaus spaustuvei panorę dirbti Tulpiakiemio žmonės turėjo išsiimti verslo liudijimus. „Šiuo metu „Grafijai“ dirba 14 vietos gyventojų, tačiau darbo laukia dar trigubai daugiau“, – sakė L. Palčinskienė. Surastas darbas yra deficitas, prie jo rikiuojasi eilės, o darbo krūvius tenka reguliuoti taip, kad veiklos netrūktų visiems. „Susirinkę į Tulpiakiemio vaikų dienos centrą kaimo žmonės dirba pusę dienos, nes popiet į tas patalpas renkasi vaikai“, – sakė socialinė darbuotoja. Ji teigė turinti viltį, kad ateityje bus suremontuotas antrasis pastato, kuriame šiuo metu triūsiama, aukštas, ir bus galima dirbti visą dieną.

Pavyzdys Lietuvai

Anot socialinės darbuotojos, tai, kaip Tulpiakiemio žmonės trokšta darbo ir kaip stengiasi jį atlikti, paneigia daugelio nuostatą, kad nemažai žmonių nenori nieko veikti, neva jiems pakanka pašalpų. „Mokėti pašalpas yra lengviausia, nes tokiu atveju valstybė nesiima atsakomybės parūpinti žmonėms darbo, o kartu ir grąžinti orumo, pasitikėjimo savimi jausmą“, – įsitikinusi L. Palčinskienė. Ji pridūrė, kad iš tiesų dauguma darbo neturinčių žmonių nori dirbti, trokšta bendrauti, siekia būti visaverčiai visuomenės nariai, o ne išlaikytiniai. „Todėl raginu ir kitų vietovių atstovus, socialinius darbuotojus imti pavyzdį iš mūsų. Raginu kaimų gyventojus ieškoti, kas jiems parūpintų darbo, o šalies įmones, kurių ne viena jau stokoja darbuotojų, teikti užsakymus“, – kvietė Tulpiakiemio socialinė darbuotoja. Beje, anot jos, Tulpiakiemyje taip pat laukiama daugiau darbo pasiūlymų, nes norinčiųjų dirbti apstu.

Spaustuvės „Grafija“ gamybos direktorė Diana Brašiškienė „Lietuvos žinioms“ pripažino, kad iš pradžių Tulpiakiemio gyventojams buvo pasiūlyta atlikti bandomąjį užsakymą. „Norėjome juos išmėginti“, – sakė ji. Darbai buvo atlikti puikiai, tad žmonėms užsakymų nestigs „Taip bendradarbiauti kviesčiau ir kitas šalies įmones, jei jos kaimų gyventojams gali pasiūlyti nesudėtingo rankų darbo“, – sakė D. Brašiškienė. Ji teigė ypač vertinanti žmonių pastangas užsidirbti, negyventi vien iš pašalpų.

Prezidentės D. Grybauskaitės patarėja Ramunė Guobaitė-Kirslienė „Lietuvos žinioms“ sakė, kad valstybės vadovės dėmesį Tulpiakiemio gyventojai yra atkreipę dėl to, kad rūpinasi vieni kitais. Šio kaimo žmonių pastangas ji įvardijo kaip geriausią pavyzdį Lietuvai.