Juliui Morkūnui siūloma nauja vieta sostinės savivaldybėje
Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju siū­lo­mas bu­vęs vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ju­lius Mor­kū­nas.

Šiuo metu administracijos direktoriaus Povilo Poderskio patarėju esantis J. Morkūnas siūlomas į pareigas vietoj tris mėnesius šiame poste išbuvusio Gedimino Miškinio – pastarasis nuo pirmadienio paskirtas ūkio viceministru.

J. Morkūno kandidatūrai dar turi pritarti savivaldybės taryba.

Teisės magistro išsilavinimą turintis J. Morkūnas 2005–2014 metais dirbo Vilniaus savivaldybėje, 2015–2016 metais partijos „Tvarka ir teisingumas“ buvo deleguotas į vidaus reikalų viceministro pareigas, buvo atsakingas už regioninę politiką, savivaldą, e. valdžios formavimą. Nuo 2016-ųjų pabaigos jis grįžo į savivaldybę, ėjo Saugaus miesto departamento direktoriaus pareigas, pastaruoju metu dirba savivaldybės administracijos direktoriaus vyriausiuoju patarėju.