Joniškyje – tarsi kadrai iš filmo apie gangsterius (visi įtariamieji suimti)
Po­li­ci­ja tre­čia­die­nio po­pie­tę Jo­niš­ky­je su­lai­kė Kris­ti­jo­ną Cha­dze­vi­čių – an­trą­jį iš dvie­jų nuo po­li­ci­jos per su­lai­ky­mą pa­bė­gu­sių as­me­nų, pra­ne­šė Šiau­lių po­li­ci­ja.

Vyras apsuptas ir sulaikytas viename iš gyvenamųjų namų, sulaikomas jis nesipriešino.

Anksčiau Šiaulių apskrities policija pranešė sulaikiusi tris nuo policijos Joniškyje bandžiusius pabėgti vyrus. K. Chadzevičiaus ieškojo gausios pareigūnų pajėgos, skelbta, kad jis gali būti ginkluotas. Joniškio miestas buvo užblokuotas, policija tikrino iš jo išvažiuojančius automobilius. Apie paieškas informuoti ir pasieniečiai bei Latvijos teisėsauga.

„Šiuo metu mes ėmėmės visų atsargumo priemonių, kiek įmanoma informavome gimines, informavome gyventojus, kad laikytųsi atsargumo priemonių“, – žurnalistams sakė Šiaulių apskrities policijos vadovas Ramūnas Sarapas.

Bėgdamas į pareigūnus nukreipė ginklą. Atsakydami į tai policininką pašovė 29-ių Jevegenijų Kravčiuką į ranką ir koją.

Jis pasakojo, kad policija į vyrų gaudynes įsivėlė pareigūnams šiaurės Lietuvos mieste Joniškyje sustabdžius įtartiną automobilį. Keturi iš jo išlipę vyrai pasileido bėgti į įvairias puses.

Du iš jų – 27 metų Paulius Petronis ir 35 metų Artūras Riabovas – buvo sulaikyti iš karto, dar vienas sulaikytasis bėgdamas į pareigūnus nukreipė ginklą. Atsakydami į tai policininkai pašovė 29-ių Jevegenijų Kravčiuką į ranką ir koją.

Pasak Šiaulių policijos vado, pašautas sužeistasis dar bėgo apie 500 metrų, tada užsidarė patalpoje ir buvo sulaikytas tik pareigūnams į ją įsiveržus po nesėkmingų derybų. Stipriai kraujuojantis vyras buvo nuvežtas į Šiaulių ligoninę, jo sveikatai ir gyvybei pavojus negresia.

Šiuo metu Joniškio miestas yra užblokuotas, policija tikrina iš jo išvažiuojančius automobilius. Apie paieškas informuoti ir pasieniečiai bei Latvijos teisėsauga.

R. Sarapas teigia, kad visi keturi jaunuoliai yra siejami su organizuotu Šiaulių nusikalstamumu. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Šileris žurnalistams Vilniuje teigė, kad policija tikslingai stabdė automobilį, kuriame jie buvo, tačiau konkrečių detalių nepateikė.

Gyventojai, pastebėję įtartinus asmenis, prašomi skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.