Įtariama, kad „Žalgirio“ arenoje diskriminuojami neįgalieji
Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mai ne­tin­ka­mo „Žal­gi­rio“ are­nos Kau­ne pri­tai­ky­mo as­me­nims su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia.

Tyrimas buvo pradėtas gavus informaciją apie tai, kad arenoje, organizuojant renginius ir sporto varžybas, nėra atsižvelgiama į asmenų su judėjimo negalia poreikius.

Informaciją pateikęs asmuo teigė, kad po neseniai atliktos arenos rekonstrukcijos neįgaliesiems skirtų vietų buvo sumažinta, o vietoj jų įrengta VIP „Ramirent Premium klubo“ narių zona.

Šiuo metu, pasak jo, sporto rungtynes norintiems stebėti neįgaliesiems vietos yra skiriamos arenos kampuose, kur matomumą riboją priekyje sėdintys ir vaizdą užstojantys žiūrovai. Taip pat įsigyti bilietus galima tik viename sektoriuje, nors interneto svetainėje pateikiamuose arenos žiūrovų vietų planuose pavaizduota daugiau neįgaliesiems pritaikytų vietų. Galimybė įsigyti bilietus neįgaliųjų vietose ne sporto renginių metu – visai nenumatyta.

„Lygių galimybių įstatymas numato, jog paslaugų teikėjai privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas, nepaisant jų negalios. Kontrolierė paprašė arenos vadovą pateikti įrodymus, kaip teikiant paslaugas yra užtikrinama, kad asmenims su judėjimo negalia sudaromos lygiavertės sąlygos stebėti renginius“, – teigiama kontrolierės pranešime spaudai.

Taip pat prašoma patikslinti, kodėl arenos planuose pavaizduota daugiau vietų neįgaliesiems nei jų parduodama iš tikrųjų bei kokių priemonių imamasi siekiant užtikrinti, kad visi arenoje organizuojami renginiai (ne tik sporto) būtų prieinami ir žmonėms su judėjimo negalia.

A. Skardžiuvienė teigia, kad visi pastatai, kuriuose teikiamos visuomeninės paslaugos, privalo būti visapusiškai pritaikyti neįgaliesiems.

Arenos vadovas atsakymus turi pateikti iki liepos 2 dienos. Tyrimą planuojama pabaigti iki rugpjūčio vidurio.