Istoriniam medinukui išsaugoti nespėta gauti tarptautinio fondo lėšų
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ne­gaus tarp­tau­ti­nio fon­do lė­šų re­kons­truo­ti is­to­ri­niam na­mui Po­loc­ko gat­vė­je.

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos rytas“, savivaldybė iki paraiškos pateikimo termino pabaigos nespėjo sutvarkyti sklypo aplink griūvantį istorinį namą dokumentų.

Taip pat nebuvo parengtas leidimas statybai, paaiškėjo, kad rekonstravimo išlaidos padidės 300 tūkst. eurų. Tiek didesnės sumos iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų nenumatoma skirti.

Planuota, kad pastato rekonstrukcija kainuotų 1,6 mln. eurų. Finansavimą projektui bus bandoma gauti iš Kultūros ministerijos programos lėšų.

Sostinės Užupio rajone pūvantis istorinis medinukas, planuojama, įkurdins kultūrinių mainų su Baltarusija centrą. Kaip pranešta šių metų sausio viduryje, toks unikalaus XIX amžiuje Polocko gatvėje statyto dviaukščio pastato pritaikymas leistų savivaldybei siekti paramos iš bendros Lietuvos ir Baltarusijos programos. Idėjos iniciatorius, Vilniaus savivaldybės tarybos narys „Lietuvos sąrašo“ atstovas Liutauras Stoškus: „Tai yra praktiškai gražiausias medinės architektūros pavyzdys, likęs Vilniuje, ir nuo 2012-ųjų metų jam nerandamos lėšos. Įkurtumėme čia Gudų kultūros centrą. Jis čia įsikomponuoja labai organiškai: pastatas yra Polocko gatvėje, jo statytojai ir gyventojai yra susiję su gudų kultūra, pati gatvė – tiesi kryptis į Polocką. Be to, pati programa, į kurią kreipiamės dėl finansavimo, orientuota į Baltarusijos ir Lietuvos bendradarbiavimo stiprinimą. Nežinau kito tokio objekto, kuris turėtų tokią vertę. Įsivaizduoju, kad paraiška būtų pakankamai konkurencinga“.

Anot jo, Lietuvos baltarusių bendruomenė neturi savo kultūros centro, tad jis tarnautų ir įvairioms bendruomenės reikmėms, renginiams, taip pat čia būtų teikiama informacija baltarusių turistams apie jų kultūrą Lietuvoje, o Lietuvos piliečiams, ketinantiems apsilankyti Baltarusijoje, būtų pateikiama medžiaga apie bendrą tautų istoriją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.