Įspėja dėl eismo sulėtėjimo per Lazdijų ir Kalvarijos pasienio punktus
Pa­si­bai­gus di­de­lio mas­to ka­ri­nėms pra­ty­boms šio­mis die­no­mis Lie­tu­vos ke­liais į nuo­la­ti­nes dis­lo­ka­ci­jos vie­tas grįž­ta ka­ri­nė tech­ni­ka. Di­džiau­sias ju­dė­ji­mas vyks­ta per Kal­va­ri­jos ir Laz­di­jų už­kar­das, ki­ta da­lis – per Klai­pė­dos uos­tą.

Krašto apsaugos ministerija prašo gyventojų, šiomis dienomis planuojančių savo keliones per Lazdijų ar Kalvarijos pasienio punktus, įvertinti, kad kelionė gali užtrukti dėl itin intensyvaus karinės technikos judėjimo.

Didžiausias technikos judėjimas planuojamas tamsiuoju paros metu, kiekvieną karinę koloną lydės Lietuvos karo policijos automobiliai, kurie reguliuos ir užtikrins saugų eismo judėjimą.

Pastarosiomis savaitėmis vykstant didelio masto karinėms pratyboms Lietuvoje užfiksuoti trys su sąjungininkų kariais susiję eismo įvykiai: Prienų rajone susidūrė keturi Jungtinių Valstijų kariuomenės šarvuočiai, kita avarija įvyko, kai Jungtinių Valstijų šarvuotis Kazlų Rūdoje nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį, taip pat Švenčionių rajone apsivertus visureigiui susižeidė Prancūzijos kariai.

Per pratybas šalyje vienu metu treniravosi iki 13 tūkst. karių.