Išgelbėtas nuo „Ambersail“ denio nuplautas žmogus
Po 28 par­ų plau­ki­mo Pie­tų van­de­ny­nu, vos jach­tai apip­lau­kus Hor­no ky­šu­lį ir pri­siš­var­ta­vus Ušua­jo­je, Ar­gen­ti­no­je, įgu­los ka­pi­to­nas Pa­ulius Ko­vas pro­jek­to „Ki­ta pa­sau­lio pu­sė“ or­ga­ni­za­to­riams pra­ne­šė apie bep­re­ce­den­tį įvy­kį jach­tos „Am­ber­sail“ is­to­ri­jo­je. Iki Hor­no ky­šu­lio li­kus 994 jūr­my­lių (apie 1841 km), štor­mo me­tu, lūž­tan­ti 14–15 me­trų ban­ga nuo jach­tos de­nio nu­plo­vė vie­ną įgu­los na­rį.

Incidentas įvyko sausio 2 dieną, šviesiu paros metu. Vėjo greitis siekė iki 50 mazgų (apie 30 m/s), jachta plaukė su surifuota (iki minimumo sumažinta) pagrindine ir priekine burėmis. Lūžtančiai bangai, kurios aukštį galima lyginti su maždaug keturių aukštų pastatu, užliejus jachtą, ši smarkiai pasviro ant šono ir atsidūrė po vandeniu. Tuo metu vienas įgulos narys bangos jėgos ir buvo nublokštas į vandenyną.

Pasak kapitono Pauliaus Kovo, incidentas įvyko artėjant vienos budėjimo pamainos pabaigai. Įgulos narys Romas Čereška perėmė vairą ir vairavo neprisisegęs prie denio. Trys kiti pamainos žmonės buvo prisisegę. Vairininkui iškritus už borto, įgula veikė žaibiškai. Šturmanas iš karto nuspaudė specialų jachtos prietaisų mygtuką, leidžiantį fiksuoti žmogaus iškritimo vietą. Jachta dreifavo, kol buvo nuleista pagrindinė burė ir tada su varikliu ir priekine bure grįžo į prietaiso pažymėtą vietą bei iš vandens ištraukė iškritusį įgulos narį. Gelbėjimo operacija truko apie 10 minučių.

Tuo metu vandens temperatūra akvatorijoje siekė vos 6–7 laipsnius. Už borto iškritęs žmogus vilkėjo neperšlampamu kostiumu ir gelbėjimosi liemene. Įguloje buvo du gydytojai, tad jam iš karto buvo sutekta visa būtina medicininė pagalba. Sužalojimų žmogus nepatyrė. Gelbėjimo operacijai vadovavo labiausiai patyręs jachtoje žmogus Linas Ivanauskas (Linkus).

„Įsivaizduokime, kad jachta plaukia 25–30 km/val. greičiu. Jei visas gelbėjimo manevras truko apie 10 minučių, tai jachta, kol apsigręžė, į priekį nuo žmogaus spėjo nuplaukti dar apie jūrmylę (apie 1,9 km). Tai, kad tokiomis štormo sąlygomis beribėse vandenyno platybėse žmogų pavyko surasti ir ištraukti taip sparčiai, rodo, kad vadovauta buvo tiksliai, o įgula buvo kompetentingai pasiruošusi dorotis su sudėtingiausiomis situacijomis. Aišku, šioje situacijoje yra ir dalis sėkmės, nes kita pamaina buvo jau pasiruošusi išeiti į denį. Tai leido sparčiai sureaguoti į situaciją ir suvaldyti jachtą“, – teigė projekto „Kita pasaulio pusė“ organizatorius Raimundas Daubaras.

Incidento metu lūžo vairo šturvalas ir suplėšyta priekinė burė.

„Volvo Ocean Race“ lenktynėse aplink pasaulį, kurioms ir buvo sukurti šie „Volvo 60“ klasės laivai, žinomi penki tragedija pasibaigę žmogaus už borto atvejai. Pirmieji trys, pareikalavę buriuotojų brito Paulo Waterhouse’o, prancūzo Dominique’o Guilleto ir brito Bernie’o Hoskingo gyvybių, įvyko jau pačių pirmųjų lenktynių 1973–1974 m. metu. Ketvirtasis žmogaus už borto incidentas įvyko 1989–1990 metų lenktynių metu, jo metu žuvo britų buriuotojas Tony Philipsas. 2005–2006 metais transatlantinio etapo metu, iškritęs už borto ir iš vandens ištrauktas po 40 minučių, nebeatsigavo olandų buriuotojas Hansas Horrevoetsas. Lenktynių metu, kai jachtos greitis siekia maksimumą, spėti laiku iš vandens ištraukti iškritusį žmogų tampa labai sudėtinga.

Jachta „Ambersail“, tęsdama projektą „Kita pasaulio pusė“, toliau judės link Brazilijos, Recifės, su nauja įgula dar kartą apiplaukdama žymųjį Horno kyšulį.