Ignalinos atominėje elektrinėje – viešai nepraneštas incidentas
Ig­na­li­nos at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE) pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je įvy­ko in­ci­den­tas, apie ku­rį ne­bu­vo pra­neš­ta vi­suo­me­nei, ra­šo nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt.

Iš senų saugyklų į naujas iškeliant radioaktyvias atliekas, paaiškėjo, kad jų radiacinis lygis yra didesnis nei apskaičiuota. Jei atliekos iš reaktorių būtų sukrautos į konteinerius, kaip ir planuota, galėjo įvykti tam tikra reakcija.

Portalo žiniomis, pirmadienį šiuo klausimu vyko skubus vadovų pasitarimas atominėje elektrinėje – tariamasi, ką daryti.

Portalo teigimu, gruodžio 31 dieną, atliekant „karštuosius“ bandymus ir perkeliant radiacija užterštas medžiagas, paaiškėjo, kad jos pernelyg užterštos. Saugyklą įrengė Rusijos koncerno „Rosatom“ valdoma Vokietijos įmonė „Nukem Technologies“.

Ignalinos AE Komunikacijos vadovė Ina Daukšienė portalui patvirtino, kad bandymų metu įvyko „tam tikri nesklandumai“, todėl bandymai buvo nutraukti. Energetikos ministro atstovė spaudai Aurelija Vernickaitė tvirtino, jog bandymų metu išryškėjo „kai kurie procesų trūkumai“.

„Kaip dažnai pasitaiko tokių bandymų metu, buvo nustatytas poreikis papildomai patobulinti techninės įrangos veikimą“, – teigė ji.

15min.lt žiniomis, apie šį incidenta yra informuota Europos Komisija (EK) ir uždarymo projektą finansuojantis Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).

Neoficialiomis 15min.lt žiniomis, dėl to projektas gali vėluoti.