Įamžins už Lietuvos laisvę kovojusių žydų atminimą
Uk­mer­gės mies­to ka­pi­nė­se, kur iki An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro bu­vo lai­do­ja­mi žy­dų tau­ty­bės žmo­nės, bus sta­to­mas ke­no­ta­fas ke­tu­riems ne­prik­lau­so­my­bės ko­vų žy­dų sa­va­no­riams.

Vasario 16-ąją Ukmergės miesto žydų kapinėse, kuriose šiuo metu jau nebėra išlikusių šios tautybės žmonių palaidojimo ženklų, numatyta pastatyti simbolinį antkapį – kenotafą keturiems už Lietuvos laisvę kovojusiems bei kritusiems žydų tautybės žmonėms atminti. Visi jie buvo 1919–1920 metų nepriklausomybės kovų savanoriai. Kai istorikams pavyks identifikuoti šiuos žuvusiuosius, jų vardai lietuviškais rašmenimis bus iškalti simboliniame antkapyje,

Ukmergės rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas Julius Zareckas „Lietuvos žinioms“ teigė, kad Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis – proga nusilenkti visiems, kurie padėjo mums tapti laisva tauta. Jis pabrėžė, jog galvodamas, kaip įprasminti šią svarbią datą, aptiko tarpukario laikų žydų sąjungos leisto laikraščio „Skydas“ numerį, kuriame buvo nufotografuotas Ukmergės žydų kapinėse stovėjęs antkapis, pastatytas keturiems 1919–1920 metų nepriklausomybės kovose žuvusiems savanoriams.

Buvusi Ukmergės žydų kapinių vieta / zydai.lt nuotrauka

„Šio laikraščio numeris saugomas Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Su jos specialistais bandėme nustatyti antkapyje įrašytas žuvusiųjų pavardes, bet tai sunkiai sekėsi“, – teigė J. Zareckas. Šiuo metu žuvusiųjų pavardžių tikslumas derinamas su Vilniaus Gaono žydų muziejaus specialistais. „Tikimės, kad vis dėlto pavyks nustatyti tikslias žuvusiųjų pavardes“, – sakė jis.

Vieta Ukmergėje, prie Vilniaus gatvės, nuo seno žinoma kaip žydų kapinės, šiuo metu yra virtusi pušimis apaugusiu parku. „Kadaise su vaikais bėgiodami po tą parką matėme akmenų su nepažįstamais įrašais. Dabar kapinių vietą primins kenotafas, kurį pastatys Ukmergės rajono savivaldybė ir Ukmergės žydų bendruomene“, – aiškino Ukmergės rajono merijos Kultūros ir turizmo skyriaus specialistas.