Europos kultūros paveldo metams paminėti – konferencija
Ko­vo 23 die­ną Vil­niu­je, Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­ju­je (Šv. My­ko­lo g. 9), vyks kon­fe­ren­ci­ja „2018-ie­ji – Eu­ro­pos kul­tū­ros pa­vel­do me­tai. Mū­sų pa­vel­das – pra­ei­ties ir at­ei­ties gi­jų py­nė“.

„Kultūros paveldas ne tik veikia mūsų kasdienį gyvenimą, bet ir formuoja mūsų tapatybę, todėl jo svarba yra milžiniška, ją sunku pervertinti“, – pranešime spaudai sako Europos parlamento narė Laima Andrikienė.

Europos kultūros paveldo metų koordinatorius Lietuvoje Alfredas Jomantas pastebėjo, kad kultūros paveldas yra visuotinė vertybė, svarbi individui, bendruomenei ir visuomenei. Svarbu jį išsaugoti ir perduoti būsimoms kartoms. Gali atrodyti, kad paveldas priklauso praeičiai, kad jis yra nekintantis, tačiau iš tiesų jis kinta dėl mūsų veiklos. Negana to, mūsų paveldas labai svarbus kuriant Europos ateitį. Todėl Europos kultūros paveldo metai visų pirma skirti mūsų jaunimui – Europos ateities kartoms.

„Kultūros paveldas mus supa Europos miestuose ir miesteliuose, gamtoje, archeologinėse vietovėse. Paveldas – tai ne tik literatūra, dailė, architektūra, bet ir amatai, kurių išmokome iš savo protėvių, pasakos, kurias sekame savo vaikams, maistas, kuriuo gardžiuojamės geroje draugijoje, ir kino filmai, kuriuose atpažįstame save“, – taip Europos kultūros paveldo metus ir jų svarbą pristato EP informacijos biuras Lietuvoje.

Konferencijoje Vilniuje dalyvaus ir pranešimus skaitys Lietuvos savivaldybių vadovai, Kultūros paveldo departamento vadovai bei Kultūros ministerijos atstovai, LR Seimo ir Europos Parlamento nariai. Tarp dalyvių – ir EP informacijos biuro Lietuvoje, EK atstovybės Lietuvoje atstovai, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos atstovai.