Dzūkijoje telkiasi naujas judėjimas
Drus­ki­nin­kuo­se, Aly­tu­je ir Laz­di­juo­se įsi­kū­ru­sių ju­dė­ji­mų at­sto­vai penk­ta­die­nį įsteigs aso­cia­ci­ją, pla­nuo­jan­čią da­ly­vau­ti ki­tų me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.

Asociaciją „Už Lietuvą“ steigia Druskininkų mero Ričardo Malinausko vadovaujama asociacija „Už Druskininkus“, krepšinio trenerio Tomo Pačėso vadovaujamas judėjimas „Už Alytų“ ir Lazdijų mero Artūro Margelio pirmininkaujama organizacija „Pirmyn! Kartu mes galime“.

R. Malinausko vadovaujamame judėjime didžiąją dalį narių sudaro nuo Socialdemokratų partijos prieš kelerius metus atskilę žmonės. A. Margelio organizacijoje dirba nuo konservatorių atskilę lazdijiečiai.

Judėjimo „Už Lietuvą“ steigimo renginys vyks Alytaus teatro kavinėje.

Savivaldybių tarybos ir merai Lietuvoje bus renkami kitais metais.