Druskininkams gresia tiesioginis valdymas?
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) tei­gia, kad tei­si­nis pa­grin­das įves­ti tie­sio­gi­nį val­dy­mą Drus­ki­nin­kuo­se yra, bet abe­jo­ja dėl to­kios prie­mo­nės pro­por­cin­gu­mo.

Ministerija vertino galimybes įvesti tiesioginį valdymą šioje kurortinėje savivaldybėje reaguodama į tai, kad nuo pernai gegužės jos taryboje nesudaromas Kontrolės komitetas.

Įstatymuose numatyta, kad tai turi būti padaryta per du mėnesius.

„Galima teigti, kad būtų teisinis pagrindas Vyriausybei siūlyti Lietuvos Respublikos Seimui įvesti laikiną tiesioginį valdymą Druskininkų savivaldybės teritorijoje“, – rašoma Vyriausybei pateiktame dokumente.

„Tačiau pripažįstant, kad savivaldos teisės įgyvendinimas yra viena iš pamatinių demokratijos vertybių, ypač svarbu įvertinti, ar Konstitucijoje numatyta administracinė priemonė – laikinas tiesioginis valdymas – būtų proporcinga šiuo konkrečiu atveju“, – teigiama jame.

Kontrolės komitetas Druskininkų savivaldybės taryboje nesudaromas, nes į jį nepavyksta paskirti opozicijos atstovų.

Nuo 2017 metų gegužės vykusiuose aštuoniuose savivaldybės tarybos posėdžiuose opozicinės frakcijos kiekvienąkart į komitetą siūlė tuos pačius kandidatus, bet mero Ričardo Malinausko vadovaujama valdančioji dauguma juos atmesdavo.

Opozicija sako, kad valdančioji dauguma neturi teisės nepaskirti į savivaldybės tarybą teisėtai išrinktų politikų, tačiau Druskininkų meras teigia, jog teikiami kandidatai yra susikompromitavę.

Tiesioginio valdymo grėsmė kyla ir Rokiškio rajono savivaldybei, tačiau Vidaus reikalų ministerija tikisi, kad situacija ten bus išspręsta kitą savaitę.

Šioje savivaldybėje į pareigas nuo sausio nepaskiriami vicemeras ir administracijos direktorius, nors nustatymai numato, kad norint išvengti tiesioginio valdymo tai taip pat reikėtų padaryti per du mėnesius.

Tačiau praėjusią savaitę Rokiškyje apsilankius VRM atstovams, meras Antanas Vagonis paskelbė, kad su nauja valdančiąja dauguma sutarė dėl kandidatų į šiuos postus ir jie bus patvirtinti per savivaldybės tarybos posėdį balandžio 27 dieną.

Tiesioginio valdymo įstatymas numato, kad du mėnesius savivaldybėje nepaskiriant vicemero, administracijos direktoriaus ar nesuformuojant Kontrolės komiteto, pasiūlymą įvesti tiesioginį valdymą teikia Vyriausybė. Galutinį sprendimą dėl to priima Seimas.