Dėmesys gausioms šeimoms plinta ir be seimūnų pastangų
Kol Sei­mo na­riai tik ža­da gai­vin­ti idė­ją vi­sos ša­lies gau­sias šei­mas ap­rū­pin­ti nuo­lai­dų kor­te­lė­mis, jos at­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se pa­ma­žu jau die­gia­mos.

Gausioms Rokiškio rajono šeimoms netrukus bus pradėtos dalyti kortelės, kurios suteiks teisę gauti 33 paslaugų teikėjų nuolaidas. Iki šiol savo gyvenamosiose vietovėse veikiančių verslo ir paslaugų įmonių nuolaidomis naudojosi gausios Alytaus miesto ir Varėnos rajono šeimos.

Pakartotinai teiks pavasarį

Sumanymą nuolaidų kortelėmis aprūpinti visos Lietuvos gausias šeimas 2016-aisiais buvo iškėlę parlamentarai, priklausantys Seimo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijai. Jie siekė, kad daugiavaikėms šeimoms skirtos nuolaidos būtų įteisintos specialioje Vyriausybės programoje.

Tačiau tuomet šios frakcijos projektą sukritikavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) specialistai. Esą tokiai idėjai įgyvendinti valstybės mastu prireiktų ypač daug žmogiškųjų išteklių. Kitas SADM argumentas, pasitelktas prieštaraujant nuolaidų gausioms šeimoms įteisinimui, buvo tai, kad valstybė privalo remti visus vaikus, nepriklausomai nuo to, kiek jų auga šeimoje.

Vakar Seimo LLRA-KŠS frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė „Lietuvos žinioms“ teigė, jog minėtas pasiūlymas bus pakartotinai teikiamas Seimo pavasario sesijoje. „Atsižvelgsime į SADM specialistų pastabas ir patikslinsime argumentai, kodėl nuolaidų korteles gausioms šeimoms reikia įteisinti visoje Lietuvoje“, – sakė parlamentarė.

Svarbiau už pašalpas

Tuo metu Rokiškio rajonas netrukus taps jau trečia Lietuvos vietove, kurios verslo įmonės ir kultūros įstaigos ryžosi parodyti dėmesį gausioms šio rajono šeimoms ir suteikti nuolaidas įvairioms paslaugoms. Nuo kovo pradžios 370 rajone gyvenančių šeimų, auginančių po tris ir daugiau vaikų, bus pradėtos dalyti „Rokiškio didelės šeimos kortelės“. Jos suteiks teisę gauti 33 paslaugų teikėjų nuolaidas.

Rokiškio rajono savivaldybės Šeimos tarybos pirmininko pavaduotoja Danguolė Kodratenkienė, kuri taip pat yra savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, „Lietuvos žinioms“ minėjo, kad praėjusių metų pavasarį įkurtos organizacijos vienas didžiausių nuveiktų darbų – būtent idėjos skirti gausioms šeimoms nuolaidų korteles įgyvendinimas. „Sužinoję, jog tokias korteles turi po tris ir daugiau vaikų auginančios Alytaus miesto šeimos, nusprendėme taip pat jas kurti“, – aiškino D. Kondratenkienė. Ji pasakojo, kad prie Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veikiančios Šeimos tarybos nariai važiavo į Alytų, domėjosi alytiškių patirtimi, o grįžę dėl tokių kortelių įteisinimo kreipėsi į Rokiškio rajono tarybą ir merą. Paskui organizavo susitikimus su verslininkais, kitais paslaugų teikėjais, kol įtikino juos, jog tokios kortelės gausioms šeimoms labai reikalingos.

„Per pokalbius vis pabrėždavome, kad nuolaidų gausioms šeimos teikimas formuoja palankų požiūrį į tokias šeimynas, rodo joms dėmesį, palaiko ir skatina jas“, – sakė D. Kondratenkienė. Jos žodžiais, dėmesys šeimoms būtinas mąstant ir apie valstybės ateitį. Be to, itin svarbu tai, jog daugiau atžalų auginantys žmonės būtų remiami ne pašalpomis, o lengvatomis.

Rita Tamašunienė: „Patikslinsime argumentus, kodėl nuolaidų korteles gausioms šeimoms reikia įteisinti visoje Lietuvoje, ir pakartotinai teiksime šį pasiūlymą.“

Beje, renkant medžiagą apie panašią patirtį paaiškėjo, kad daugiavaikėms šeimoms skirtos kortelės jau seniai galioja Prancūzijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Estijoje, jomis džiaugiasi dviejų Dzūkijos savivaldybių šeimos. „Tad 5–50 proc. nuolaidas savo teikiamoms paslaugoms ar prekėms gausioms rajono šeimoms pasiūlė maisto, drabužių, avalynės, kompiuterinės įrangos, žaislų, akinių, baldų pardavėjai. Pigiau bus galima eiti ir į kultūros centro, muziejaus renginius, taip pat – taisyti dantis“, – vardijo D. Kondratenkienė.

Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Siekia aprūpinti Lietuvą

Nuolaidų kortelė, pavadinta „Alytus – viena šeima“, šiame mieste galioja nuo 2015-ųjų rugsėjo. Čia nuolaidas kone 300 gausių šeimų teikia pusšimtis įvairių paslaugų teikėjų.

Tiesa, Alytaus gyventojams skirtą nuolaidų kortelę gauna ir rajono gyventojai, bet tik tuo atveju, jei bent vienas gausios šeimos vaikas lanko mieste darželį ar mokyklą arba jei kuris nors iš tėvų yra įsidarbinęs Alytuje.

Alytiškiams skirtų nuolaidų kortelių įteisinimą aktyviai rėmė šio rajono meras Vytautas Grigaravičius.

Jis miesto paslaugų teikėjams nuolat pabrėždavo, kad remti daugiavaikes šeimas – pagrindinė investicija į šalies ateitį ir kiekvieno, galinčio tai padaryti, garbės reikalas.

Jau metai, kai gausioms šeimoms skirta nuolaidų kortelė, pavadinta „Varėna – viena šeima 3+“, įteisinta ir Varėnos rajone. Šias korteles turinčioms Varėnos rajono ir Alytaus miesto šeimoms suteikta galimybė gauti kai kurių nuolaidų ir Lenkijos Elko mieste.