Dalai Lama skaitys paskaitą „Siemens“ arenoje
Sos­ti­nė­je bir­že­lį vie­šė­sian­tis Ti­be­to dva­si­nis ly­de­ris Da­lai La­ma skai­tys pa­skai­tą „Sie­mens“ are­no­je, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Vil­niaus uni­ver­si­te­tas (VU).

Pranešimo tema bus „Laimės menas“. Paskaita birželio 14 dieną vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių bei rusų kalbas, ji bus mokama.

VU teigia, kad surinktos lėšos bus panaudotos vizito išlaidoms padengti.

Šiame universitete Dalai Lama taip pat skaitys pranešimą – atvira paskaita apie žmogiškąsias vertybes švietime vyks birželio 13 dieną.

Šią dieną Tibeto dvasinis lyderis surengs ir spaudos konferenciją viename Vilniaus viešbučių.

Autonomijos nuo Kinijos Tibetas neteko 1951 metais, kai Pekinas įvedė kariuomenę į šią nepriklausomybę paskelbusią teritoriją.

Kinija teigia tuomet išvadavusi Tibetą, tačiau daugelis vietos gyventojų kaltina centrinę valdžią religine priespauda ir jų kultūros naikinimu. Neretai jie protestuoja susidegindami.

Pekinas Dalai Lamą vadina separatistu, siekiančiu atskirti Tibetą nuo Kinijos. Ji nepripažįsta tremtyje dirbančios Tibeto vyriausybės ir nepalaiko jokio dialogo su Dalai Lamos atstovais.

Su Lietuvoje viešėsiančiu Dalai Lama žada susitikti keli parlamentarai, susibūrę į Seimo laikinąją solidarumo su tibetiečiais grupę. Šalies vadovai su Tibeto dvasiniu lyderiu susitikimų neplanuoja.