Dainų šventės vadovas Saulius Liausa: mes tikėtumėmės iš mero nežaisti politinių žaidimų
Šian­dien pa­si­ro­džius Vil­niaus mies­to me­ro pa­si­sa­ky­mui so­cia­li­nė­je erd­vė­je apie tai, kaip šis ne­va gel­bė­ja Dai­nų šven­tę, ren­gi­nio or­ga­ni­zuo­jan­čio Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro va­do­vas Sau­lius Liau­sa da­li­ja­si ap­mau­du dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo su mies­to ūk­ve­džiu sty­giaus.

„Iš vienos pusės, tai, kaip sureagavo ir kokią pagalbą suorganizavo Vilniaus miesto savivaldybė, yra sveikintinas žingsnis, ir mes labai dėkojame visiems verslams, kurie į tai įsitraukė ir savanoriškai prisidės prie šventės kūrimo Vilniaus mieste. Visgi apmaudu, kad toje vietoje, kur turėtume bendradarbiauti, žongliruojama politine įtaka ir sukeliamas visuomenės pasipiktinimas tuo, kam mes, kaip organizatorius, turime labai aiškius apribojimus, ir, neabejoju, meras tai puikiai žino“, – pranešime spaudai teigia S. Liausa ir priduria, kad norintieji tiekti maistą gali sukontaktuoti su Dainų šventės atsakingais koordinatoriais tam, kad galima būtų operatyviai sudėlioti ir susiderinti papildomo maisto tiekimo planą.

Patikinama, kad jau vakar situacija buvo sukontroliuota, be esminių nesklandumų. Šiandien maisto užtenka, tiekimas vykdomas sklandžiai, ką parodė ir šios dienos pietūs, kurių metu maistas buvo tiektas didesniam dalyvių skaičiui nei ankstesnėmis šventės dienomis.

S. Liausos teigimu, meras asmeniškai nėra sudalyvavęs nei viename Dainų šventės organizatorių darbiniame posėdyje, jo nebuvo matyti ir žiniasklaidai organizuotuose renginiuose, kurių vien šiemet buvo mažiausiai keturi.

„Mes, kaip organizatorius, be abejo prisiimame visą atsakomybę, ir visom išgalėmis stengiamės spręsti bet kokias kilusias situacijas, bet vistiek labai apmaudu, kad Vilniaus miesto meras, nors ir buvo kviečiamas įsitraukti anksčiau, savo iniciatyvą parodė su mumis net nepasitaręs, neįsigilinęs į konkrečiai su maisto tiekimu susijusią situaciją. Nereikia pamiršti, kad mes ne tik Vilniui, bet ir visai Lietuvai, visiems pasaulio lietuviams kuriame ir dovanojame šventę, todėl pajėgos ir galimybės padėti turėtų būti apjungiamos bendradarbiavimo principu. Bent šioje vietoje mes tikėtumėmės iš mero nežaisti politinių žaidimų, o susėsti prie vieno stalo ir aptarti, ką galima nuveikti kartu visų labui“, – dėstė S. Liausa.

Šiandien rytą sostinės meras R. Šimašius socialiniame tinkle pasipiktino, jog šventės dalyviai esą ne tik neskaniai maitinami, bet kai kurie jų maisto visai negauna. Taip nuskriausti, pasak mero, yra vilniečiai, dalyvaujantys šventėje. Negana to, kaip teigia meras, situacija su Dainų šventės dalyvių maitinimu – gėdinga.

LŽ susisiekus su Dainų šventės projektų vadove Ieva Krivickaite, sužinota, tai, kad Vilniuje gyvenantys šventės dalyviai negauna pusryčių ir vakarienės – yra žinoma ir iš anksto aptarta. Plačiau apie tai skaitykite ČIA.