Dainius Pūras atvėrė VU ir Santaros klinikų žaizdas
Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) pro­fe­so­rius, psi­chia­tras Dai­nius Pū­ras sa­ko, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­te ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nė­je San­ta­ros kli­ni­ko­se įsi­ga­lė­jęs ne­po­tiz­mas ir ko­rup­ci­ja, ra­šo por­ta­las 15min.lt.

Vilniaus universiteto rektorius Artūras Žukauskas teigia, kad tolerancijos nusikaltimams nėra, ir ragina pranešti, jei tokių įtarimų yra.

„Jokia ne paslaptis, kad iki šiol svarbus VU akademinės medicinos įtakos ir galių stiprinimo instrumentas yra išskirtinių medicinos paslaugų teikimas VU ligoninėje Lietuvos politikos ir kitokiam elitui bei šio elito artimiesiems. Turėtume nustoti pradžiai bent jau tuo didžiuotis. Laikas suvokti, kad Lietuvos valstybei ir visuomenei bręstant, šis paprotys darys Fakulteto pozicijas vis labiau pažeidžiamas“, – atvirame laiške universiteto vadovybei rašo D.Pūras.

Jis primena ne kartą informavęs rektorių ir prašęs jo spręsti korupcijos ir nepotizmo įsigalėjimo klausimą, tačiau reakcijos sako nesulaukęs, todėl nusprendęs prabilti viešai: „Problemos yra labai rimtos, jos yra sisteminės ir iki šiol ignoruojamos bei dangstomos. Piktnaudžiaujama universiteto autonomijos principu, neskaidriomis tradicijomis sukaupta galia ir įtaka politikams. Nesilaikoma šiuolaikinių visuomenės sveikatos, sveikatos politikos, vadybos, ekonomikos ir etikos principų“.

Vilniaus universiteto rektorius A. Žukauskas, trečiadienį sulaukęs D.Pūro laiško, 15min.lt nurodė vertinantis jį rimtai ir reaguosiantis į visus pranešimus apie negeroves.

„Išreikštus nuogąstavimus vertinu rimtai, ypač dėl korupcijos, nepotizmo ar diskriminacijos. Tokiems atvejams, jei jų tikrai yra, visi keliai privalo būti užkirsti ir tolerancijos būti negali. Visą akademinę bendruomenę raginu pranešti apie jiems žinomus konkrečius pažeidimus ir pažeidėjus.“, – teigia A. Žukauskas.