Buvęs Zarasų administracijos direktorius Ramūnas Keršys lieka nuteistas
Ape­lia­ci­nis teis­mas pir­ma­die­nį at­me­tė bu­vu­sio Za­ra­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus Ra­mū­no Ker­šio skun­dą by­lo­je, ku­rio­je jis nu­teis­tas už as­me­ni­nių au­to­mo­bi­lių re­mon­ta­vi­mą sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis.

Buvusiam Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui pernai spalį paskelbtu nuosprendžiu skirta 9415 eurų bauda.

Kadangi R. Keršys nusikalstamas veikas padarė atlikdamas savo tiesiogines pareigas, t. y. dirbdamas valstybės tarnyboje, teismas jam taip pat skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – atėmė teisę dvejus metus po nuosprendžio įsiteisėjimo eiti valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens pareigas.

Šioje baudžiamojoje byloje ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos pareigūnai.

Bylos duomenimis, 2014 metų pavasarį direktorius kelis kartus pasinaudojo tarnybine padėtimi ir nesąžiningai elgėsi, kad būtų nemokamai suremontuoti asmeniniai jo automobiliai.

Savo tuometei pavaduotojai direktorius nurodydavo suorganizuoti asmeninių automobilių remontą dirbtuvėse, o išlaidas apmokėti savivaldybės lėšomis. Tokios aferos darytos suklastojus dokumentus ir apskaitos dokumentuose nepagrįstai įrašius didesnes sumas už savivaldybei priklausančių automobilių remontą.

Zarasų rajono savivaldybei iš R. Keršio priteista 1152 eurai turtinei žalai atlyginti.

Kaip skelbia STT, kadangi Zarasų rajono savivaldybė nepasinaudojo teise pateikti civilinį ieškinį dėl jos biudžetui padarytos materialinės žalos, tai, gindama visuomenės interesus, padarė Panevėžio apygardos prokuratūra.