Buvęs generalinis urėdas gavo darbą savivaldybėje
Za­ra­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riu­mi pa­skir­tas bu­vęs il­ga­me­tis ge­ne­ra­li­nis miš­kų urė­das Ben­ja­mi­nas Sa­ka­laus­kas.

B. Sakalauskas taip pat yra buvęs Zarasų rajono savivaldybės meru, Rokiškio miškų urėdu, pastarųjų pareigų neteko vykdant urėdijų pertvarką.

Penktadienį Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje už B. Sakalausko skyrimą administracijos direktoriumi balsavo 13 vietos politikų, prieš buvo penki, o vienas tarybos narys susilaikė, paskelbė balsų skaičiavimo komisija.

B. Sakalausko kandidatūra savivaldybės posėdyje sutikta nevienareikšmiai. B. Sakalauskui, be kita ko, priekaištauta, kad anksčiau jis yra atsisakęs savivaldybės tarybos nario mandato.

Pats B. Sakalauskas pabrėžė suvo suinteresuotumą dirbti Zarasams.

„Viskas, kas susiję su mano gyvenimu, viskas buvo susiję su Zarasais, ir dabar gyvenu čia nuolat Dusetose (...). Šiek tiek esu laisvesnis tame, kad niekada nebuvau jokios partijos nariu ir dažniausia buvau kviečiamas dirbti vienoj ar kitoj pozicijoj kaip administratorius ir tą darbą sėkmingai garbingai atlikau“, – dėstė jis.

B. Sakalauskas žadėjo dirbti „demokratiškai ir principingai“.

Ankstesnis administracijos direktorius Ramūnas Keršys neseniai pasitraukė iš pareigų. Jis buvo nuteistas už asmeninių automobilių remontavimą savivaldybės lėšomis. Teismas jam, be kita ko, atėmė teisę dvejus metus po nuosprendžio įsiteisėjimo eiti valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens pareigas.