Birštono padangėje – milžiniška Trispalvė
Svei­ka­tos ir har­mo­ni­jos ku­ror­tas 2018 me­tus pa­si­ti­ko tau­tiš­kai, pa­trio­tiš­kai ir spal­vo­tai. Birš­to­no gim­na­zi­jos sta­dio­ne Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis pra­dė­tas švęs­ti itin ori­gi­na­liai – ple­vė­suo­jant Lie­tu­vos vals­ty­bės Tris­pal­vei. 

Vėliavą į dangų kėlė Birštono pasididžiavimas – karšto oro balionai. Skambant kurorto dvasią atspindinčiai džiazo muzikai, Trispalvę į dangų kėlė ir puikų reginį sukūrė karšto oro balionas „Lietuva“.

Pilietinė akcija suorganizuota norint simboliškai paskelbti lietuviškumo metus, kurie Birštone tęsis su didžiule patriotiškumą skatinančių renginių gausa. Ši iniciatyva – puikus startas vienai iš Birštono 2018 metų temų – „Lietuvos šimtmetis“. Kurorto visų metų renginius ir iniciatyvas lydės šios temos: „Lietuvos šimtmetis“, „kultūrinis turizmas“, „inovatyvumas“.