Birštonas auga sparčiausiai iš visų Lietuvos kurortų
Mi­ne­ra­li­niais van­de­ni­mis gar­sė­jan­čia­me Birš­to­no ku­ror­te šie­met lau­kia­ma sve­čių skai­čiaus au­gi­mo, nors ir kuk­les­nio ne­gu per­nai, ka­da tu­ris­tų srau­tas šok­te­lė­jo net 55 proc. – to­kiu spar­čiu tu­riz­mo pa­ki­li­mu ne­ga­li pa­si­gir­ti nė vie­nas Lie­tu­vos ku­ror­tas, ra­šo „Ver­so ži­nios“.

Statistikai suskaičiavo, kad iš viso Birštone pernai ilsėjosi beveik 110 tūkst. žmonių – 39 tūkst. daugiau nei 2016 metais, kai jų buvo atvykę 71 tūkst. Birštono miesto ir verslo atstovai mini, kad turizmo srautus kurorte pernai labiausiai kilstelėjo tai, kad įsisuko 2016 metų pabaigoje atidarytas naujasis sveikatingumo ir poilsio kompleksas „Vytautas Mineral SPA“.

Nors turistų skaičiumi tarp Lietuvos kurortų toliau pirmauja Druskininkai – 330 tūkst. svečių, pagal augimo tempą užtikrintai pirmauja Birštonas. Palangoje turistų pernai padaugėjo 11,7 proc., Neringoje – 4,3 proc., Druskininkuose turistų prieaugis buvo tik simbolinis ir siekė 0,6 procentų.