Basanavičiaus paminklo byla: kodėl su paminklosaugininku nenorėjo susitikti Eligijus Masiulis
Pri­si­min­da­mas svars­ty­mus, kur tu­rė­tų sto­vė­ti pa­mink­las Lie­tu­vos pa­triar­chui Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui, ži­no­mas pa­vel­do­sau­gi­nin­kas Vi­tas Kar­čiaus­kas pri­si­mi­nė, kad jam taip ir ne­pa­vy­ko pa­si­ma­ty­ti su tuo­me­čiu li­be­ra­lų va­do­vu Eli­gi­ju­mi Ma­siu­liu, nes tas vis ati­dė­da­vo su­tar­tą su­si­ti­ki­mą. „Da­bar aiš­ku ko­dėl, – tei­gė V. Kar­čiaus­kas. – Bet Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius vis tik pa­dė­jo MG (kon­cer­nui „MG Bal­tic“ – red.) pa­siek­ti tiks­lą, nors ir lai­ki­nai.“

2015 metais vienos vakarienės metu koncerno „MG Baltic“ vadovybė iškėlė liberalams labai svarbų klausimą – jiems rūpėjo, kad R. Šimašiaus vadovaujama savivaldybės taryba nutartų paminklą tautos patriarchui Jonui Basanavičiui statyti ne Aušros Vartų g., priešais Lietuvos nacionalinę filharmoniją, o Konstantino Sirvydo skvere, šalia Prancūzijos ambasados, pasakojo naujienų portalas Delfi. Šio paminklo statybas tuomečiui premjerui Algirdui Butkevičiui buvo pažadėjęs finansuoti koncerno „MG Baltic“ prezidentas D. Mockus – esą tai būtų dovana Lietuvai valstybės įkūrimo 100 metų minėjimo proga. Išsamiai su „MG Baltic“ byla susijusią šią istoriją išnagrinėjusi žiniasklaidos priemonė atkreipė dėmesį, kaip koncerno vadovybė per kitus asmenis galimai siekė paveikti Vilniaus merą dėl vietos statyti paminklą J. Basanavičiui. Viena priežasčių galėjo būti norint sutrukdyti konkurento įmonės tikslams, susijusiems su K. Sirvydo skveru, galimai statybai ten.

Tik susitikti su senu pažįstamu E. Masiuliu nepavyko – vis atidėdinėjo sutartą susitikimą. Dabar aišku kodėl. Bet Remigijus Šimašius vis tik padėjo MG pasiekti tikslą, nors ir laikinai.

V. Karčiauskas, Vilniaus skyriaus vedėjas įmonėje Kultūros paveldo departamentas (KPD) prie Kultūros ministerijos, socialiniame tinkle taip pat prisiminė šią istoriją. „Pagaliau ir man gerai žinoma tema. R. Raulynaitis (koncerno „MG Baltic“ koncerno valdybos narys Romanas Raulynaitis – red.) tesėjo žodį ir darė viską, kad J. Basanavičiaus paminklas būtų statomas K. Sirvydo skvere. Aš dariau viską, kad būtų laikomasi Senamiesčio regeneravimo projekto (Nominacinės bylos įrašymui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą dalis). Tik susitikti su senu pažįstamu E. Masiuliu nepavyko – vis atidėdinėjo sutartą susitikimą. Dabar aišku kodėl. Bet Remigijus Šimašius vis tik padėjo MG pasiekti tikslą, nors ir laikinai“, – Feisbuke pasakojo jis.

Kaip skelbiama žiniasklaidoje, paminklo J. Basanavičiui statybos klausimas po to, kai apie tai „MG Baltic“ atstovai kalbėjosi su E. Masiuliu, buvo išbrauktas iš Vilniaus savivaldybės tarybos darbotvarkės.

V. Karčiauskas dar siūlė prisiminti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos politinį pareiškimą dėl pokariu išgriautų Vilniaus senamiesčio kvartalų restauravimo atsisakymo, „taip įteisinant sovietinės okupacijos žalą, bei siekius tokiuose kvartaluose įrengti parkus, nors tai ir prieštarautų Senamiesčio regeneravimo projektui“.

„Tuo pačiu atsisakyta išgriautuose kvartaluose po žeme esančių pastatų dalių, rūsių inventorizavimo ir registravimo Savivaldybės turtu, bei jų pardavimo tikrai ne už simbolines sumas. Matyt, Vilniui lėšų pakanka“, – teigė KPD Vilniaus skyriaus vedėjas.