Balbieriškis pasistatė bažnyčią
Ko­vo 3 die­ną 12 va­lan­dą Prie­nų ra­jo­ne, Bal­bie­riš­ky­je šven­ti­na­ma ką tik pa­sta­ty­ta Ro­ži­nio Šven­čiau­sio­sios Mer­ge­lės ­Ma­ri­jos baž­ny­čia.

Balbieriškio parapijos tikintieji, pastaruosius puspenktų metų meldęsi šio miestelio kultūros centre bei parapijos namuose, vėl turi šventovę. Ką tik baigta statyti Balbieriškio Rožinio Švenčiausiosios Mergelės Marijos bažnyčia pastatyta vietoje ankstesnės, 2013-ųjų gaisro pasiglemžtos to paties vardo bažnyčios. Kovo 3-iąją, minint Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero iškilmę, Balbieriškio bažnyčia bus konsekruojama (šventinama).

Statybos kainavo milijoną

Balbieriškio parapijos klebonas Remigijus Veprauskas naujosios bažnyčios pastatymą vadina stebuklu. Jis teigė, jog 2013-ųjų rugpjūčio 14-ąją, Žolinės šventės išvakarėse sudegus ankstesnei, 125 metus miestelyje išstovėjusiai medinei bažnyčiai, skubiai imtasi rinkti lėšas naujos bažnyčios statyboms. „Daugybė vietos gyventojų bei tų, kurie kilę iš Balbieriškio parapijos, o dabar gyvena kitose Lietuvos vietovėse bei užsienyje, noriai aukojo pinigų šventovės statyboms. Pinigų skyrė ir su Balbieriškiu, atrodytų, jokiais saitais nesusiję labdariai“, – teigė kunigas. Jis sakė esantis jiems visiems labai dėkingas, o drauge pabrėžė, kad bažnyčia nebūtų buvusi pastatyta, jei ne pagrindinio jos fundatoriaus – Lietuvoje įkurtos ir įvairiuose pasaulio kraštuose filialų turinčios telekomunikacijų įmonės savininko Arvydo Paukščio skirtos lėšos.

„Pastatyti Balbieriškyje bažnyčią kainavo milijoną eurų, dar reikės lėšų sutvarkyti jos šventoriui“, – sakė kun. R. Veprauskas. Anot jo, stebuklas įvyko tada, kai, išgirdęs apie atstatomą sudegusią šio miestelio bažnyčią, su juo susisiekė minėtasis verslininkas ir pasiūlė pagalbą. „Taigi, šio mecenato dėka turim puikiai įrengtą, geotermiškai šildomą bažnyčią“, – teigė kunigas. Jis sakė, kad į vienbokštės bažnyčios bokštą įkeltas ir varpas, pavadintas šventosios Marijos Magdalietės vardu, kuris ne tik kviečia melstis, bet ir suskamba pranešdamas valandas. Pastatytas puikus pagal architekto Viliaus Urbono projektą sukurtas altorius, sakykla, pastatyti suolai, kuriuos – 108 vietos. O iš viso bažnyčia talpina 300 ir daugiau žmonių.

Iš senosios bažnyčios – dvi relikvijos

Kunigas R. Veprauskas pabrėžė, jog buvo ypač stengtasi baigti bažnyčios statybos darbus, kad naujojoje Balbieriškio bažnyčioje žmonės galėtų švęsti šiųmetes Velykas. „Bažnyčios pastatas šventove virsta po jo konsekracijos“, – pabrėžė kunigas. Jis teigė, jog kovo 3-ioji konsekracijai pasirinkta todėl, kad vasario 14-ąją stovus priešvelykiniam 40-ies dienų laikotarpiui gavėniai, Lietuvoje jokios bažnytinės šventės nešvenčiamos, išskyrus šv.Kazimiero (kovo 4d.) ir šv. Juozapo (kovo 19d.) iškilmes. Tad bažnyčios šventinimui pasirinkta šv.Kazimiero šventė, kuri šiemet sutampa su sekmadieniu, todėl švenčiama diena anksčiau.

Kodėl 2013-aisiais sudegė Balbieriškio bažnyčia, kunigas R. Veprauskas teigia aiškaus atsakymo neturįs, anot jo, oficiali priešgaisrinės saugos specialistų nuomonė dėl gaisro – elektros instaliacijos gedimai. Anot jo, iš sudegusios bažnyčios yra likęs vieno bokšto kryžius bei apdegęs nukryžiuotasis (mūka). Kryžius, kaipo relikvija, dabar kabo pritvirtintas ant sienos naujosios bažnyčios viduje, o nukryžiuotojo skulptūra atšilus orams bus pastatyta pritvirtinta ant kito, medinio kryžiaus, stovėsiančio šventoriuje.