Automobilio susprogdinimo detektyvas Mažeikiuose
Ket­vir­ta­die­nio ry­tą Ma­žei­kiuo­se įvy­ku­sį au­to­mo­bi­lio spro­gi­mą ga­lė­jo su­kel­ti sa­va­dar­bis sprog­muo, pa­skel­bė Tel­šių aps­kri­ties po­li­ci­ja. Au­to­mo­bi­lis „Land Ro­ver Free­lan­der“ 7.15 val. spro­go Naf­ti­nin­kų gat­vė­je esan­čio dau­gia­bu­čio kie­me. Po įvy­ku­sio spro­gi­mo už­si­de­gė ir ša­lia sto­vė­jęs au­to­mo­bi­lis „Ci­troen C8“.

Sprogimo metu žmonės nesužaloti, išdužo daugiabučio namo langai. Dėl sprogimo įvestas planas „Skydas“, įvykio vietą apžiūrėjo „Aro“ išminuotojai. Daugiau sprogmenų nerasta.

„Netoli įvykio vietos sprogmenų neaptikta, gyventojai gali jaustis saugūs. Tiriamos įvairios sprogimo versijos, viena jų – jog sprogimą galėjo sukelti po automobiliu paliktas nedidelio galingumo galimai savadarbis sprogmuo“, – rašoma policijos pranešime.

Automobiliu naudojosi 1961 metais gimusi moteris.

Dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jam išaiškinti sutelktos Telšių ir Šiaulių apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų bei Kriminalistinių tyrimų centro pareigūnų pajėgos.