Aukščiausiasis Teismas panaikino areštą Daktarų namui Kauno rajone
Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ket­vir­ta­die­nį pa­nai­ki­no lai­ki­ną nuo­sa­vy­bės tei­sių ap­ri­bo­ji­mą už su­nkius nu­si­kal­ti­mus iki gy­vos gal­vos įka­lin­to Hen­ri­ko Dak­ta­ro žmo­nos var­du re­gis­truo­tam na­mui.

Teismas paskelbė, kad panaikintas apribojimas Kauno rajone, Užliedžių kaime esančiam beveik 634 kvadratinių metrų ploto gyvenamajam namui.

Taip pat panaikintas laikinas nuosavybės teisių apribojimas Ramutės Daktarienės vardu registruotam 2006 metų laidos pagamintam automobiliui „Lexus“ ir 2001 metų laidos automobiliui „Volkswagen Multivan“.

Kiti apribojimai Daktarų turtui palikti galioti, taip pat ir devyniems žemės sklypams, registruotiems R. Daktarienės vardu. Šie sklypai yra Kauno rajone, Užliedžių kaime.

R. Daktarienė teisme bandė įrodyti, kad dalis brangaus turto priklauso jai asmeniškai, todėl negali būti areštuota.

Laikinas nuosavybės teisių apribojimas buvo pritaikytas siekiant užtikrinti nukentėjusiųjų ieškinius H. Daktaro byloje. Pavyzdžiui, tėvo per nužudymą netekusiai dukrai teismas yra priteisęs 43,4 tūkst. eurų neturtinės žalos, kurią turi atlyginti H. Daktaras ir dar keturi nuteistieji.

Iš H. Daktaro ir dar kelių nuteistųjų baudžiamojoje byloje žalos atlyginimas priteistas ne tik fiziniams, bet ir nuo nusikaltimų nukentėjusiems bendrovės. Vienai bendrovei priteista atlyginti 43,4 tūkst. eurų žalos.

Be to, Policijos departamentui yra priteista H. Daktaro 5,5 tūkst. eurų ekstradicijos iš Bulgarijos išlaidos.