Atskleis naujų duomenų apie Gedimino kalno radinius
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je Vil­niu­je an­tro­po­lo­gai pri­sta­tys nau­jau­sius sos­ti­nės Ge­di­mi­no kal­ne ras­tų su­ki­lė­lių pa­lai­kų ty­ri­mų duo­me­nis.

Pernai Gedimino kalno aikštelėje, vykdant kalno tvarkybos darbus, atkasta 17 asmenų palaikai. Daroma prielaida, kad tai gali būti 1863–1864 metų sukilėlių palaikai.

Mokslininkai mano, kad tarp atkastų palaidojimų gali būti garsiausių sukilimo prieš carinę Rusiją vadų – Zigmanto Sierakausko ir Konstantino Kalinausko – palaikai.

„Antropologiniais tyrimais nustatomi grupiniai ir individualūs duomenys (lytis, amžius, ūgis, ligos, sužalojimai, mirties aplinkybės), galintys turėti reikšmės identifikavimui. Ši informacija lyginama su archeologų ir istorikų pateiktais duomenimis. Asmens tapatybė nustatoma apibendrinus antropologinio ir istorinio pobūdžio informaciją, kaukolių ir turimų portretų sugretinimų rezultatus bei teismo medicinos genetinių tyrimų duomenis“, – Nacionalinio muziejaus pranešime teigia antropologas Rimantas Jankauskas.

Anot jo, šis darbas reikalauja glaudaus kelių institucijų – Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologų, Vilniaus universiteto antropologų ir Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialistų – bendradarbiavimo.

R. Jankausko teigimu, turimi rezultatai nėra galutiniai, bet liudija tokio bendradarbiavimo sėkmę.

Sudaryta vyriausybinė komisija dėl rastų palaikų perlaidojimo.