Atleistas „Regitros“ Panevėžio filialo direktorius dėl savo reikmėms naudoto automobilio
Pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo gau­ta in­for­ma­ci­ja, kad „Re­gi­tros“ Pa­ne­vė­žio fi­lia­lo di­rek­to­rius Rai­mun­das Ki­rei­lis ga­li­mai nau­do­ja ne­pa­ženk­lin­tą tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį as­me­ni­nėms reik­mėms. Di­rek­to­rius sa­vo kal­tę ne­igė, ta­čiau pa­sit­vir­ti­nus in­for­ma­ci­jai, jis yra at­lei­džia­mas iš ei­na­mų par­ei­gų.

„Regitros“ tarnybinių transporto priemonių naudojimo taisyklėse yra numatyta, kad darbuotojai privalo griežtai laikytis nuostatos, jog transporto priemones turi naudoti tik darbo metu ir tik tarnybiniais tikslais. Esant būtinybei, automobilis gali būti naudojamas ir kitu laiku, tačiau tai turi būti patvirtinta įmonės vadovybės. Taip pat automobiliai privalo būti pažymėti įmonės logotipu ir aiškiai atpažįstami. Paaiškėjo, kad šių taisyklių Panevėžio filialo direktorius R. Kireilis nesilaikė.

„Tenka apgailestauti dėl šio nemalonaus įvykio, tačiau tik bendrų darbo taisyklių laikymasis gali užtikrinti skaidrią įmonės veiklą. „Regitros“ darbuotojas savo elgesiu darbo metu ir po jo privalo būti pavyzdys kitiems ir laikytis visuotinai priimtų gero elgesio normų. Melas yra netoleruotinas, o praradus pasitikėjimą vienu iš svarbiausių įmonės darbuotojų, filialo direktoriumi, tolesnio jo darbo įmonėje neįsivaizduoju“, – teigia „Regitros“ generalinis direktorius Dalius Prevelis.

Įmonės direktorius visuomenės prašo pranešti apie visus galimus piktnaudžiavimo arba korupcijos atvejus „Regitroje“. Tai galima padaryti anonimiškai paskambinus nurodytu telefonu +370 5 215 2511 arba užpildžius specialią formą įmonės interneto svetainėje: http://www.regitra.lt/lt/imone/korupcijos-prevencija. Pranešėjo anonimiškumas – garantuojamas.

Gruodžio mėnesį įmonėje buvo tiriamas analogiškas atvejis, kuomet Šiaulių filialo direktorius tarnybinį automobilį naudojo asmeninėms reikmėms. Vadovas kaltę pripažino ir dėl savo poelgio gailėjosi, taigi buvo pritaikytos ilgalaikės drausminio poveikio priemonės: apribota galimybė metus laiko gauti priedą prie algos ir privalomai išklausyti papildomus kursus. Po šio įvykio visi įmonės darbuotojai privaloma tvarka buvo dar kartą supažindinti su tarnybinio transporto naudojimosi taisyklėmis.