Atidengiamas paminklas pirmajam Lietuvos jūrų kapitonui
Šeš­ta­die­nį Tel­šiuo­se ati­den­gia­mas pa­mink­las, skir­tas pir­ma­jam Lie­tu­vos jū­rų ka­pi­to­nui Liud­vi­kui Stul­pi­nui at­min­ti.

Iš bronzos nulietas paminklas, vaizduojantis su stichija kovojantį prie šturvalo stovintį kapitoną, bus atidengtas Zakso kalno papėdėje, pranešė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

Tarpukariu Lietuvai atgavus Klaipėdos kraštą, Telšių rajone gimęs L. Stulpinas buvo pirmasis Klaipėdos uosto kapitonas ir Klaipėdos uosto viršininkas.